Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 20 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Sekretarz wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie;

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Organizacyjnego i Kadr, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Obsługi Mieszkańców, Samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady, Samodzielnego stanowiska ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. pełni nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, organizacją pracy, oraz obsługą interesantów,
 3. koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 4. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz projekty jego zmian,
 5. dokonuje analizy sytuacji kadrowej w Urzędzie i przedkłada Burmistrzowi propozycje usprawnienia pracy w Urzędzie,
 6. nadzoruje sprawy związane z doskonaleniem kadr,
 7. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 8. koordynuje i nadzoruje prace związane z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 9. wydaje poświadczenia i zaświadczenia urzędowe,
 10. prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza,
 11. koordynuje i nadzoruje zakupy środków trwałych w Urzędzie,
 12. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 13. nadzoruje sprawy związane z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 14. koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami, referendami i spisami,
 15. przygotowuje uchwały dotyczące utworzenia, likwidacji lub przekształcenia gminnych jednostek organizacyjnych,
 16. przygotowuje konkursy na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
  pełni funkcję kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 17. wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza na podstawie art. 33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-05 18:40
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-02 10:34:37