Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego

 • Joanna Hadel

  Kierownik referatu;
  j.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 12

 • Beata Zając

  Z-ca kierownika - księgowość budżetowa;
  b.zajac (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Agata Baran

  Inspektor - pracownicze listy płac;
  a.baran (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

 • Alicja Soliszewska

  Inspektor - kasa urzędu, środki trwałe;
  a.soliszewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 50

 • Rafał Kozak

  Inspektor - księgowość budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów;
  r.kozak (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Aleksandra Hypiak

  Referent - pracownicze listy płac, środki trwałe;
  a.hypiak (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 22:55
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 22:58

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

 • Teresa Stupak

  Kierownik referatu;
  teresa.stupak (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 16

 • Anna Klin-Podporska

  Inspektor - ewidencja opłat za odbiór odpadów komunalnych;
  anna.klin-podporska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 16

 • Elżbieta Dec

  Inspektor - ewidencja opłat podatkowych;
  elzbieta.dec (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 16

 • Justyna Chodzińska

  Referent - wymiar podatkowy;
  justyna.chodzinska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

 • Renata Wróblewska

  Referent - wymiar podatkowy;
  renata.wroblewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:39
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:43

Pracownicy Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Jan Świeboda

  Kierownik referatu;
  j.swieboda (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 37

 • Barbara Górecka

  Z-ca kierownika - sprzedaż, zamiana i nabywanie działek i lokali, regulacja stanu prawnego nieruchomości;
  b.gorecka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 35

 • Anna Szczygieł-Hałucha

  Inspektor - użytkowaie wieczyste, naliczanie opłat, sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
  a.szczygiel-halucha (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

 • Jerzy Rogalski

  Inspektor - opłaty adiacenckie, dzierżawa gruntów na cele handlowe, zamian stanu wody w gruntach;
  j.rogalski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 36

 • Lesław Strycharz

  Inspektor - sprawy ochrony zwierząt, zwrot podatku akcyzowego, trwały zarząd;
  l.strycharz (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 35

 • Marcin Tarnawski

  Inspektor - podziały nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, dzierżawa gruntów rolnych;
  m.tarnawski (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:24
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:26

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Kania

  Kierownik referatu;
  a.kania (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 27

 • Beata Antonik

  Inspektor - decyzje środowiskowe, decyzje inwestycji celu publicznego
  b.antonik (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 28

 • Marek Kuziemski

  Inspektor - deklaracje i naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
  m.kuziemski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 29

 • Irena Dziamara

  Referent - wycinka drzew i krzewów, rejestr zabytków;
  i.dziamara (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 29

 • Kamil Cisek

  Pomoc administracyjna - PSZOK, gospodarka ściekowa (szamba i przydomowe oczyszczalnie);
  k.cisek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 29

 • Anna Nogaj

  Referent - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
  a.nogaj (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:03

Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju

 • Piotr Bednarczyk

  Kierownik referatu;
  p.bednarczyk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Alicja Rozwód

  Inspektor - postępowania przetargowe;
  a.rozwod (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 49

 • Arkadiusz Kołodziej

  Inspektor;
  a.kolodziej (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Tomasz Niedźwiecki

  Inspektor;
  t.niedzwiecki (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Barbara Turek

  Podinspektor - postępowania inwestycyjne;
  b.turek (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 49

 • Agnieszka Grudowska

  Inspektor;
  a.grudowska (at) bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 08:25
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 08:27

Pracownicy Biura Promocji i Informacji

 • Daniel Pilip

  Kierownik referatu - redaktor gazety lubaczów.pl, DTP, grafika, fotorelacje;
  daniel.pilip (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 54

 • Iwona Marcyniuk

  Podinspektor - redaktor strony lubaczow.pl i gazety lubaczów.pl, Rada Seniorów, Facebook Miasta Lubaczów;
  iwona.marcyniuk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

 • Krzysztof Świętojański

  Inspektor - fotografia, organizacje pozarządowe, Facebook Miasta Lubaczów, redaktor strony lubaczow.pl;
  krzysztof.swietojanski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 07:52
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 07:54

Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Kadr

 • Anna Stankiewicz

  Kierownik referatu - kadry;
  a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 21

 • Dorota Zdybek

  Inspektor - sprawy organizacyjne;
  d.zdybek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 23

 • Mariola Kolasa

  Inspektor - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, archiwum;
  m.kolasa (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 91 15

 • Wojciech Hadel

  Inspektor - obrona cywilna, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  w.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 22

 • Ryszard Mroczko

  Administrator budynku;
  r.mroczko (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 53

 • Andrzej Głaz

  Informatyk;
  a.glaz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

 • Zofia Czerska

  Podinspektor - oświata, zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
  z.czerska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-27 21:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 22:25

Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców

 • Sabina Bury-Procajło

  Kierownik referatu;
  s.bury-procajlo (at) bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 30

 • Beata Łańcucka

  Inspektor - działalność gospodarcza;
  b.lancucka (at) bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 20

 • Jakub Piskorski

  Inspektor;
  j.piskorski (at) bom.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-28 22:13
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-28 22:15

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

 • Anna Gorzelnik

  Kierownik USC;
  a.gorzelnik (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Wanda Pietrasiewicz

  Z-ca kierownika USC;
  w.pietrasiewicz (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Elżbieta Damm

  Inspektor - ewidencja ludności / dowody osobiste;
  e.damm (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 45

 • Renata Wnuk

  Inspektor - dowody osobiste;
  r.wnuk (at) usc.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:21
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:25

Pracownicy Referatu Sportu

 • Paweł Głaz

  Kierownik referatu;
  pawel.glaz (at) um.lubaczow.pl;

 • Michał Żychowski

  Referent
  michal.zychowski (at) um.lubaczow.pl;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2022-05-19 12:16
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 08:21

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 • Krystyna Jabłońska

  k.jablonska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 23:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 23:16

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

 • Beata Klatka

  b.klatka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:46
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-02 09:47

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych, Informatyk Miejski

 • Maciej Kobiałka

  m.kobialka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:59

Samodzielne stanowisko – inspektor ochrony danych

 • Magda Fusińska

  m.fusinska (at) um.lubaczow.pl;
  881 312 315

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:05
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-02 10:07

Radca Prawny

 • Tomasz Zadworny

  t.zadworny (at) um.lubaczow.pl;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-04 09:25:57