Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego

 • Joanna Hadel

  Kierownik referatu;
  joanna.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 11

 • Beata Zając

  Z-ca kierownika - księgowość budżetowa;
  beata.zajac (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 12

 • Agata Baran

  Inspektor - pracownicze listy płac;
  agata.baran (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

 • Alicja Soliszewska

  Inspektor - kasa urzędu, środki trwałe;
  alicja.soliszewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 16

 • Rafał Kozak

  Inspektor - księgowość budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów;
  rafal.kozak (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Aleksandra Mazurkiewicz

  Referent - pracownicze listy płac, środki trwałe;
  aleksandra.mazurkiewicz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 22:55
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 22:58

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

 • Teresa Stupak

  Kierownik referatu;
  teresa.stupak (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 51

 • Elżbieta Dec

  Z-ca kierownika - ewidencja opłat podatkowych;
  elzbieta.dec (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 52

 • Anna Klin-Podporska

  Inspektor - ewidencja opłat za odbiór odpadów komunalnych;
  anna.klin-podporska (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 52

 • Justyna Chodzińska

  Podinspektor - wymiar podatkowy;
  justyna.chodzinska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 54

 • Renata Wróblewska

  Podinspektor - wymiar podatkowy;
  renata.wroblewska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:39
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:43

Pracownicy Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Barbara Górecka

  Z-ca kierownika - sprzedaż, zamiana i nabywanie działek i lokali, regulacja stanu prawnego nieruchomości;
  barbara.gorecka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 32

 • Anna Szczygieł-Hałucha

  Inspektor - użytkowaie wieczyste, naliczanie opłat, sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
  anna.szczygiel-halucha (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 35

 • Jerzy Rogalski

  Inspektor - opłaty adiacenckie, dzierżawa gruntów na cele handlowe, zamian stanu wody w gruntach;
  jerzy.rogalski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 36

 • Lesław Strycharz

  Inspektor - sprawy ochrony zwierząt, zwrot podatku akcyzowego, trwały zarząd;
  leslaw.strycharz (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 33

 • Marcin Tarnawski

  Inspektor - podziały nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, dzierżawa gruntów rolnych;
  marcin.tarnawski (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:24
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:26

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Kania

  Kierownik referatu;
  andrzej.kania (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 41

 • Beata Antonik-Kamińska

  Inspektor - decyzje środowiskowe, decyzje inwestycji celu publicznego
  beata.antonik-kaminska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 43

 • Marek Kuziemski

  Inspektor - deklaracje i naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
  marek.kuziemski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

 • Irena Dziamara

  Referent - wycinka drzew i krzewów, rejestr zabytków;
  irena.dziamara (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Radosław Hojdak

  Referent;
  radoslaw.hojdak (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:03

Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju

 • Piotr Bednarczyk

  Kierownik referatu;
  piotr.bednarczyk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 71

 • Alicja Rozwód

  Inspektor - postępowania przetargowe;
  alicja.rozwod (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 73

 • Tomasz Niedźwiecki

  Inspektor;
  tomasz.niedzwiecki (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 72

 • Barbara Turek

  Podinspektor - postępowania inwestycyjne;
  barbara.turek (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 74

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 08:25
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 08:27

Pracownicy Biura Promocji i Informacji

 • Daniel Pilip

  Kierownik referatu - redaktor gazety lubaczów.pl, DTP, grafika, fotorelacje;
  daniel.pilip (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 61

 • Iwona Marcyniuk

  Podinspektor - redaktor strony lubaczow.pl i gazety lubaczów.pl, Rada Seniorów, Facebook Miasta Lubaczów;
  iwona.marcyniuk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 63

 • Krzysztof Świętojański

  Inspektor - fotografia, organizacje pozarządowe, Facebook Miasta Lubaczów, redaktor strony lubaczow.pl;
  krzysztof.swietojanski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 62

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 07:52
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 07:54

Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Kadr

 • Anna Stankiewicz

  Kierownik referatu - kadry;
  anna.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 21

 • Dorota Zdybek

  Z-ca kierownika - sprawy organizacyjne;
  dorota.zdybek (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 23

 • Elżbieta Damm

  Inspektor - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, archiwum;
  elzbieta.damm (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 26

 • Wojciech Hadel

  Inspektor - obrona cywilna, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  wojciech.hadel (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 22

 • Ryszard Mroczko

  Administrator budynku;
  ryszard.mroczko (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 291

 • Andrzej Głaz

  Informatyk;
  andrzej.glaz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

 • Zofia Czerska

  Inspektor - oświata, zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
  zofia.czerska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-27 21:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 22:25

Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców

 • Sabina Bury-Procajło

  Kierownik referatu;
  sabina.bury-procajlo (at) bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 103

 • Beata Łańcucka

  Inspektor - działalność gospodarcza;
  beata.lancucka (at) bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 102

 • Jakub Piskorski

  Inspektor;
  jakub.piskorski (at) bom.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 104

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-28 22:13
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-28 22:15

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

 • Anna Gorzelnik

  Kierownik USC;
  anna.gorzelnik (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 66

 • Mariola Kolasa

  Z-ca kierownika USC;
  mariola.kolasa (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 67

 • Agnieszka Grudowska

  Inspektor - ewidencja ludności / dowody osobiste;
  agnieszka.grudowska (at) usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 68

 • Renata Wnuk

  Inspektor - dowody osobiste;
  renata.wnuk (at) usc.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 69

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:21
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:25

Pracownicy Referatu Sportu

 • Paweł Głaz

  Kierownik referatu;
  pawel.glaz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 9102

 • Michał Żychowski

  Konserwator;
  michal.zychowski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 9104

 • Arkadiusz Kołodziej

  Ratownik wodny;
  arkadiusz.kolodziej (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 9103

 • Maciej Strycharz

  Ratownik wodny;
  maciej.strycharz (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 9103

 • Zdzisław Pietrasiewicz

  Konserwator;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2022-05-19 12:16
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-06 08:21

Główny specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

 • Krystyna Jabłońska

  krystyna.jablonska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 86

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 23:15
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 12:16

Główny specjalista ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

 • Beata Klatka

  beata.klatka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 81

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:46
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 12:17

Informatyk Urzędu

 • Maciej Kobiałka

  maciej.kobialka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 88

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:59
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 12:10

Inspektor Ochrony Danych

 • Magda Fusińska

  magda.fusinska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 87

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:05
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-30 12:18

Radca Prawny

 • Tomasz Zadworny

  tomasz.zadworny (at) um.lubaczow.pl;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-31 07:47:36