Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego

 • Joanna Hadel

  Kierownik referatu;
  j.hadel[at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 12

 • Beata Zając

  Z-ca kierownika - księgowość budżetowa;
  b.zajac [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

 • Agata Baran

  Inspektor - pracownicze listy płac;
  a.baran [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 14

 • Alicja Soliszewska

  Inspektor - kasa urzędu, środki trwałe;
  a.soliszewska [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 50

 • Rafał Kozak

  Inspektor - księgowość budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów;
  r.kozak [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 22:55
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 22:58

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

 • Teresa Stupak

  Kierownik referatu;
  t.stupak [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 16

 • Anna Klin-Podporska

  Inspektor - ewidencja opłat za odbiór odpadów komunalnych;
  a.klin-podporska [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 16

 • Anna Rawska-Misztal

  Inspektor - wymiar podatkowy;
  a.rawska-misztal [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 15

 • Elżbieta Dec

  Inspektor - ewidencja opłat podatkowych;
  e.dec [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 16

 • Maria Kurasińska

  Inspektor - wymiar podatkowy;
  m.kurasinska [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:39
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:43

Pracownicy Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Jan Świeboda

  Kierownik referatu;
  j.swieboda [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 37

 • Barbara Górecka

  Z-ca kierownika - sprzedaż działek;
  b.gorecka [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 35

 • Anna Szczygieł-Hałucha

  Inspektor - użytkowaie wieczyste, opłaty;
  a.szczygiel-halucha [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

 • Jerzy Rogalski

  Inspektor - ;
  j.rogalski [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 36

 • Lesław Strycharz

  Inspektor - zwrot podatku akcyzowego, bezdomne zwierzęta;
  l.strycharz [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 35

 • Marcin Tarnawski

  Inspektor - geodezja, nadawanie numerów porządkowych;
  m.tarnawski [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:24
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:26

Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Kania

  Kierownik referatu;
  a.kania [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 27

 • Beata Antonik

  Inspektor - decyzje środowiskowe, decyzje inwestycji celu publicznego
  b.antonik [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 28

 • Marek Kuziemski

  Inspektor - deklaracje i naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
  m.kuziemski [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 29

 • Irena Dziamara

  Pomoc administracyjna - wycinka drzew i krzewów, rejestr zabytków;
  i.dziamara [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 29

 • Kamil Cisek

  Pomoc administracyjna - PSZOK, gospodarka ściekowa (szamba i przydomowe oczyszczalnie);
  k.cisek [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 08:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 08:03

Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju

 • Piotr Bednarczyk

  Kierownik referatu;
  p.bednarczyk [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Alicja Rozwód

  Inspektor - postępowania przetargowe;
  a.rozwod [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 49

 • Arkadiusz Kołodziej

  Inspektor;
  a.kolodziej [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Tomasz Niedźwiecki

  Inspektor;
  t.niedzwiecki [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 49

 • Barbara Turek

  Podinspektor - postępowania inwestycyjne;
  b.turek [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 08:25
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 08:27

Pracownicy Biura Promocji i Informacji

 • Janusz Waldemar Zubrzycki

  Kierownik referatu;
  j.zubrzycki [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 31

 • Daniel Pilip

  Z-ca kierownika - redaktor gazety lubaczów.pl, DTP, grafika, fotorelacje;
  d.pilip [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 54

 • Beata Paluszek

  Inspektor - organizacje pozarządowe, Młodzieżowa Rada Miasta, dotacje;
  b.paluszek [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

 • Michał Żychowski

  Inspektor - promocja gospodarcza, tereny inwestycyjne, Specjalna Strefa Ekonomiczna, obsługa inwestorów;
  m.zychowski [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 42

 • Iwona Marcyniuk

  Podinspektor - redaktor strony lubaczow.pl i gazety lubaczów.pl, Rada Seniorów, Facebook Miasta Lubaczów;
  i.marcyniuk [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 07:52
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 07:54

Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Kadr

 • Anna Stankiewicz

  Kierownik referatu - kadry;
  a.stankiewicz [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 31

 • Dorota Zdybek

  Inspektor - sprawy organizacyjne;
  d.zdybek [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 32

 • Mariola Kolasa

  Inspektor - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, archiwum;
  m.kolasa [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 91 15

 • Wojciech Hadel

  Inspektor - obrona cywilna, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  w.hadel [at] um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 22

 • Ryszard Mroczko

  Administrator budynku;
  r.mroczko [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 51

 • Andrzej Głaz

  Informatyk;
  a.glaz [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

 • Zofia Czerska

  Podinspektor - oświata, zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
  z.czerska [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-27 21:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-27 22:25

Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców

 • Sabina Bury-Procajło

  Kierownik referatu;
  s.bury-procajlo [at] bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 30

 • Agnieszka Grudowska

  Inspektor;
  a.grudowska [at] bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 10

 • Beata Łańcucka

  Inspektor - działalność gospodarcza;
  b.lancucka [at] bom.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 20

 • Jakub Piskorski

  Inspektor;
  j.piskorski [at] bom.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-28 22:13
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-28 22:15

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

 • Anna Gorzelnik

  Kierownik USC;
  a.gorzelnik [at] usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Wanda Pietrasiewicz

  Z-ca kierownika USC;
  w.pietrasiewicz [at] usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 46

 • Elżbieta Damm

  Inspektor - ewidencja ludności / dowody osobiste;
  e.damm [at] usc.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 45

 • Renata Wnuk

  Inspektor - dowody osobiste;
  r.wnuk [at] usc.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-30 22:21
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 22:25

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 • Krystyna Jabłońska

  k.jablonska [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 23:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 23:16

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza

 • Beata Klatka

  b.klatka [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:46
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-02 09:47

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych, Informatyk Miejski

 • Maciej Kobiałka

  m.kobialka [at] um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:59

Samodzielne stanowisko – inspektor ochrony danych

 • Magda Fusińska

  m.fusinska [at] um.lubaczow.pl;
  881 312 315

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:05
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-02 10:07

Radca Prawny

 • Tomasz Zadworny

  t.zadworny [at] um.lubaczow.pl;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 629
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 12:45:47