Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-08-09 13:53

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"

Oferta realizacji zadania złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Kraina Uśmiechu"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-04-12 08:31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tego zadania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-02-09 09:00

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tego zadania

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-02-19 11:07

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020r., poz. 491, oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. nr 522 z 24 marca 2020r. informuję, że realizacja zadania założonego w ramach otwartego konkursu ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Pływacki "Delfin" w Horyńcu - Zdroju

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu kultury podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-09-10 13:05

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej "Cedron"

Ogłoszenie o otwartym konkursie związanym z działaniami na rzecz osób starszych

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Termin składania ofert: od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-05-21 10:00

Ogłoszenie o otwartym konkursie na organizację pikniku sportowego

Zarządzenie Nr 68-2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Termin składania ofert: od 16 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. (decyduje data wpływu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-04-15 11:00

Ogłoszenie o otwartym konkursie na Organizację zajęć sportowych karate

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-02-26 10:08

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"

Ogłoszenie o otwartym konkursie na organizację Obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Termin składania ofert: 26 luty - 20 marzec 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-02-25 10:19

Ogłoszenie o otwartym konkursie na organizację Obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Termin składania ofert: od 26 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-08-04 10:24

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-02-05 10:28

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tego zadania

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-01-31 10:34

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Ofert na realizację tych zadań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Waldemar Zubrzycki; Kierownik Biura Promocji i Informacji; j.zubrzycki (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2019-01-29 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-23 11:53:55