Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2012 roku

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu wytworzonej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".
Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 303/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 302/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok oraz zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 301/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 300/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 299/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 298/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 297/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 296/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 295/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 294/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 293/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 292/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania planu pracy Straży Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 291/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 290/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 289/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5523.
Zarządzenie Nr 288/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2966/2.
Zarządzenie Nr 287/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 286/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 284/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 283/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 282/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia odsetek od opłaty adiacenckiej.
Zarządzenie Nr 281/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 280/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 279/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 278/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności.
Zarządzenie Nr 277/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 276/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 275/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie do zaciągania zobowiązań.
Zarządzenie Nr 274/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.
Zarządzenie Nr 273/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 272/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 271/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 270/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 269/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 267/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 266/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym cześć działki nr 1121.
Zarządzenie Nr 265/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w trybie bezprzetargowym części działki nr 5523.
Zarządzenie Nr 264/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 263/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 262/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 261/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 260/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 259/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 258/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 257/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 256/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego .
Zarządzenie Nr 255/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 254/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 253/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na część działki nr 2966/2.
Zarządzenie Nr 252/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 4959/3.
Zarządzenie Nr 251/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 4959/3 i 4963/3.
Zarządzenie Nr 250/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejski w Lubaczowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów .
Zarządzenie Nr 249/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 248/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/87j.
Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 246/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek nr 2299/5 i 2307/3.
Zarządzenie Nr 245/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 244/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 243/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 242/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 241/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 240/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 239/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 238/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 3669.
Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyznania nauczycielom nagród Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5407/11.
Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/87.
Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5407/7.
Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 października 2012 r. w sprawie udziału miasta Lubaczowa w powiatowym ćwiczeniu obronnym nt.: „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa ”.
Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wytycznych do realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych.
Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości części działki nr 5098/5.
Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2966/2.
Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 września 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2966/2.
Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia procedury badania poziomu satysfakcji klienta z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy.
Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2012.
Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbą przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Sytemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 176/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. powołującej komisję przetargową.
Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy.
Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5307/9.
Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 164/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wierzytelności.
Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2012 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 3575/58.
Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie najmu części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wierzytelności.
Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia kosztów szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania nauczycielom nagród Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych.
Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 1140.
Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5097/3.
Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5407/11.
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie na Osiedlu Niemirowska.
Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie umorzenia raty opłaty adiacenckiej.
Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia celów jakościowych na 2012 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 3024/1.
Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. powołującej komisję przetargową.
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przesunięcia terminu przeglądu zarządzania w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 1140.
Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5748.
Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalenie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowani wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012.
Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 195/2011 z dnia 18.07.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Lubaczów - Jaworów, dwa potencjały wspólna szansa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3027/1.
Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów" umowa Nr. UDA-POKL.09.01.02-18-210/11/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 283/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia założeń do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską w Lubaczowie na rok szkolny 2012/2013 oraz procedury ich zatwierdzania.
Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczów na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powierzenia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2167/4.
Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia nieruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 1139.
Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 4634.
Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 2978/38.
Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 56/202 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w 1/3 część działki nr 2679/2 .
Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 46/202 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 2022/87.
Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe .
Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3024/1, 3023/1.
Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3029.
Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3693, 3697.
Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 2206/26, 5283/8.
Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską.
Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3695.
Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działek nr 3693,3695,3697.
Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w 1/3 część działki nr 1515.
Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3809/3.
Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3018/1.
Zarządzenie Nr 21/202 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3067 .
Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie użycia nieruchomości części działki nr 5102/19.
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu w Lubaczowie oraz w zakresie upowszechniania kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym .
Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Ofert dotyczącego realizacji w roku 2012 zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu w Lubaczowie oraz w zakresie upowszechnienia kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w Lubaczowie w 2012 r.
Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku, w zakresie upowszechniania kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 3452/7.
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3438/13 i 3452/6 .
Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3438/7 i 3452/2.
Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3438/19 i 3452/10 .
Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3452/5.
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 1816/4.
Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część działki nr 3575/23 .
Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2012 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert. .
Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru ofert złożonych przez organizację pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2012 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert .
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołanie komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów położonych w Lubaczowie przy ul. Mazury .
Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 1816/3.
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-30 09:05
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:22:13