Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2004 roku

Zarządzenie Nr 228/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 227/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacjo dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 226/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecko w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 225/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 224/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 223/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 222/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Mickiewicza, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 221/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Rynek 2, 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 220/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 219/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego na poszerzenie własnej działki budowlanej.
Zarządzenie Nr 218/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 217/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia 24 grudnia i 31 grudnia 2004r. dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 216/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy zbiegu ul. Westerplatte i Budowlanych, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 215/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 214/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 213/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 212/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 211/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (parking).
Zarządzenie Nr 210/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 209/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 208/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla osiedla PRZEMYSŁOWA w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 207/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 206/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3575/56 o pow. 0.1726 ha, 3575/66 o pow. 0.6213 ha, przy ul. Handlowej.
Zarządzenie Nr 205/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 204/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 203/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3239/29 o powierzchni 0.1578 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 202/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie umorzenia części czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za miesiąc maj 2004r., za najem części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego.
Zarządzenie Nr 201/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 3472/13 i 3472/17 o łacznej powierzchni 493 m2 położonych w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego.
Zarządzenie Nr 200/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za 2004r., za dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 199/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 198/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 197/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej "PROMYK".
Zarządzenie Nr 196/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 195/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 194/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 193/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 192/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2004r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 191/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Bolesława Prusa na poszerzenie własnej działki budowlanej.
Zarządzenie Nr 190/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2004r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 189/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2004r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 188/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za III kwartał 2004r., za najem części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Zarządzenie Nr 187/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Marii Konopnickiej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 186/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 paździenika 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 185/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 184/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 października 2004r. w sprawie przyznania nauczcielom z okazji "Dnia Edukacji Narodowej" nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 183/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 października 2004r. w sprawie dzierżawy częśći nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 182/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 października 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej pod skup królika.
Zarządzenie Nr 181/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 października 2004r. w sprawie przeprowadznie inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 180/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 października 2004r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Zarządzenie Nr 179/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 178/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 177/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 176/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 175/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 174/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 2004r. w sprawie rozłożenia na raty zaległej należności za energię elektryczną.
Zarządzenie Nr 173/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Płk. Dąbka w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 172/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Starzyny w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 171/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 170/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 169/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Technicznej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej na cele promocyjne.
Zarządzenie Nr 167/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej przy ul. Piaski na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 166/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Technicznej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 164/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 163/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu użyutkowego nr 1 o powierzchni 136.10 m2 położonego w Lubaczowie przy ul. Rynek 2-3 zlokalizowanego na działkach 2676/1 i 2677/1 o łącznej powierzchni 654 m2.
Zarządzenie Nr 162/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 161/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Słowackiego, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 160/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Wodna, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 159/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Sportowej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż z matki na córkę.
Zarządzenie Nr 157/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 156/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 155/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 154/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 153/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej Gminy Miejskiej Lubaczów oznaczonej jako dziłka nr 655 o powierzchni 0,1355 ha za wynagrodzenie na rzecz Państwa Franciszka i Janiny Kornaga zam. Lubaczów ul. Kard. Wyszyńskiego 84.
Zarządzenie Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie remontu ulicy Westerplatte km 0 + 120 - 0 + 230 w technologii: dywanik z masy asfaltowej gr 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr 10 cm rozebranie i ustawienie krawężnika, wykonanie chodnika, regulacja studni ściekowych i wykonanie wjazdów.
Zarządzenie Nr 151/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komiscji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie remontu ulicy na osiedlu Mickiewicza w technologii: dywanik z masy asfaltowej gr 5 cm na podbudowie tłuczniowej gr 15 cm, obustronny krawężnik.
Zarządzenie Nr 150/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 149/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Mickiewicza na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Slowackiego, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 147/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kureirów AK na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 146/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości połozonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż, oraz zmiany dzierżawcy.
Zarządzenie Nr 144/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie wymiany posadzek w budynku Gimnazjum Nr 1 i wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 142/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2004 roku.
Zarządzenie Nr 141/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 140/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Gminy Miejskiej w Lubaczowie, na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2004 roku.
Zarządzenie Nr 139/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 138/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Grota Roweckiego na poszerzenie własnej działki.
Zarządzenie Nr 137/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Matejki na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 136/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej na poszerzenie własnej działki.
Zarządzenie Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 133/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania planu pracy Straży Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 132/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzenia tygodniowego raportu z pracy strażników Straży Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 131/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie remontu ulicy Myśliwskiej.
Zarządzenie Nr 130/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków bidżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 129/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zmian w części Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 115/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 128/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Zarządzenie Nr 127/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 126/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 124/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 123/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 113/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 112/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 111/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie przeniesioenia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 110/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego.
Zarządzenie Nr 106/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 105/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zmniejszenia powierzchni dzierżawy na nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego pod handel.
Zarządzenie Nr 104/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 102/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 101/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
Zarządzenie Nr 100/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia na 2004 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 98/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2004r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za najem działek nr 1838 i 1839 położonych w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zmiany w części Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 81/2004 z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego pod handel.
Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 91/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kustronia.
Zarządzenie Nr 90/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida na poszerzenie istniejącej dzierżawy pod handel.
Zarządzenie Nr 89/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kustronia.
Zarządzenie Nr 88/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2004r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 87/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2004r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 86/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za miesiąc kwiecień 2004r., za najem działki nr 2657/9 pod kiosk handlowy.
Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej pod garażowanie.
Zarządzenie Nr 83/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2004r. w sprawie ewidencjonowania nieobecności pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w czasie godzin pracy.
Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 81/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdzialami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 79/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2004r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 78/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 76/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczy ul. Płk. Dąbka.
Zarządzenie Nr 75/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadznie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 74/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku 2004 niedoboru budżetowego.
Zarządzenie Nr 73/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 70/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
Zarządzenie Nr 72/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 71/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia 4 maja i 7 maja 2004 r. dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 70/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 69/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany w części Zarzšdzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 55/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 67/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 66/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 3635/12, 3639/4 o łącznej powierzchni 0,0258 ha położone w Lubaczowie przy ul. Rejtana.
Zarządzenie Nr 65/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczpnych numerami: 3635/11, 3639/5 o łącznej powierzchni 0,0104 ha położone w Lubaczowie przy ul. Rejtana.
Zarządzenie Nr 64/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości nr ew. 5472 o powierzchni 4424 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej w drugim przetargu.
Zarządzenie Nr 62/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 61/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Krasińskiego.
Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Nowa.
Zarządzenie Nr 59/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 58/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną położona w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 57/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek 4.
Zarządzenie Nr 56/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 55/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 54/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczwa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 53/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Zarządzenie Nr 52/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok..
Zarządzenie Nr 51/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2004r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Lubaczowie na Os. Mazury I.
Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Dąbka wzdłuż rzeki Sołotwa.
Zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego.
Zarządzenie Nr 47/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Targowej.
Zarządzenie Nr 46/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kustronia.
Zarządzenie Nr 45/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (parking).
Zarządzenie Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej, były OBM.
Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Mickiewcza.
Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej, były OBM.
Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Akacyjnej.
Zarządzenie Nr 39/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.
Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2004r. w sprawie zasad podpisywania pism w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2004r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej miasta Lubaczowa w 2004 r.
Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu Mazury II w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 luty 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w przy ul. Unii Lubelskiej, były OBM.
Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 luty 2004r. w sprawie umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Zarządzenie Nr 27/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 luty 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 3334 o powierzchni 0,3141 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 luty 2004r. w sprawie rozłożenia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla Miejskiej Spółdzielnie SCh w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Osiedla Słowackiego.
Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Osiedla Słowackiego.
Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty gminy miejskiej w Lubaczowie użytkowane na cele handlowe, usługowe i inne użytkowane nierolniczo.
Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Myśliwskiej.
Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie powołania redakcji strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie używania programów zakupionych przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 11/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie elektronicznego tworzenia dokumentów.
Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie psprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 2127/9 o powierzchni 0,0184 ha, 5283/1 o powierzchni 0,0018 ha.
Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonych numerami: 1230/15 o powierzchni 0,0673 ha, 1230/16 o powierzchni 0,1017 ha.
Zarządzenie Nr 8/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej pod kiosk handlowy.
Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida pod kiosk handlowy.
Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomoSci położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej pod kiosk handlowy.
Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 4/2004Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na parkingu przy ul. Unii Lubelskiej pod kiosk handlowy.
Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 07 stycznia 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacji Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 06 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 06 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-26 19:11
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:18:42