Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2009 roku

Zarządzenie Nr 260/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej i ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.
Zarządzenie Nr 259/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 258/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji, Administratora systemu informatycznego oraz osoby upoważnionej do zastępowania Administratora bezpieczeństwa informacji.
Zarządzenie Nr 257/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lubaczowie" i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 255/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 254/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 253/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 249/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 248/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 247/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji podatkowej.
Zarządzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia środków na wypłaty nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 239/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Edyty Foryś.
Zarządzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów demontażu kanału ciepłowniczego przebiegającego przez posesję przy ul. Piłsudskiego 11 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia przedawnienia roszczeń.
Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia przedawnienia roszczeń.
Zarządzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia przedawnienia roszczeń.
Zarządzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 roku pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 luty 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 229/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 228/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej poboru podatku od nieruchomości.
Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 220/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w budżecie Miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 218/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2009 r. w sprawie przedstawienia Projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozą długu i informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Zarządzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 208/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 207/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 206/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 205/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 204/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 203/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 202/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 201/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 199/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 198/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 197/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 196/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 194/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 193/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 października 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 192/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 191/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 190/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 189/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 188/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 187/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 186/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 185/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dot. odbudowy infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa - przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej - Słowackiego na odcinku 203 m..
Zarządzenie Nr 184/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 182/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 181/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 180/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 179/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 178/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 176/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 175/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 174/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 173/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 172/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 171/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 170/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 169/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 168/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 167/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 166/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 165/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością i ustanowienia pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Zarządzenie Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 163/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 162/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 161/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 160/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 159/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 158/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnik miejski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 157/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 156/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 155/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 154/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 153/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r..
Zarządzenie Nr 152/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 151/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 150/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 149/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2009 r.
Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 143/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 141/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 138/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen Stanisława Dąbka w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 136/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 stycznia 2007 r. z późniejszymi zmianami.
Zarządzenie Nr 135/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 127/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych na terenie Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 106/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 100/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie najmu części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
Zarządzenie Nr 94/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 roku.
Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Lubaczów.
Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 82/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r..
Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2009 r.
Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie powołania redakcji Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2009 r .
Zarządzenie Nr 71/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 70/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 maja 2009 r.
Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrz Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w budżecie Miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 r.
Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów: Miejskiego Przedszkola Nr 2, Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 44/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 43/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 41/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę wieży telekomunikacyjnej.
Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.
Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej miasta Lubaczowa w 2009 roku.
Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie szkolenia obronnego.
Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urządzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wtrybie bezprzetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność gminy.
Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrz Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie umowy dzierżawy.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-27 09:22
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6029
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:20:57