Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2022

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

2022.01.05

Prośba o udostępnienie ogólnego adresu e-mail Biura Rady Miejskiej w Lubaczowie

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2022.01.05

e-mail

2022.01.13

Działanie podjęte przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - ankieta

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

2022-01-26

Wypełniono ankietę on-line

2022.01.17

Wniosek dot. pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz wykonanie przeglądów dróg i obiektów inżynierskich

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.03.03

e-mail

2022.01.19

Czy Urząd Miejski w Lubaczowie umorzył SP ZOZ podatek od nieruchomości za 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021.

Referat Podatków i Opłat

2022.01.25

e-mail

2022.01.24

dot. funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz planu operacyjnego

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.01.31

e-mail

2022.01.31

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na realizację szkoleń dla pracowników Urzędu oraz jednostek podległych

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.02.07

e-mail

2022.01.31

Wniosek o udostęnienie informacji publicznej w zakresie liczby mieszkańców miasta uwidocznionych w deklaracjach śmieciowych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.02.01

e-mail

2022.02.02

Wniosek dot. informacji o zasadach funkcjonowania urzędu jako podmiotu JST oraz charakterystyki jego funkcjonowania pod względem odporności organizacyjnej, niezawodności i strategi zielonego marketingu

Sekretarz Miasta

2022.02.07

Wypełniono ankietę on-line

2022.02.03

Wniosek dot. funkcjonowania młodzieżowej strategii miasta

Referat Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.02.03

Wniosek dot. uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji na fotowoltaikę i pompy ciepła na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2022.02.09

Wniosek dot. publicznego transportu zbiorowego, ew. kompleksowych badań ruchu, polityki transportowej i rowerowej w gminie, parkowania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.03.03

e-mail

2022.02.09

Wniosek o udostępnienie kompletnych ofert złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.10

Wniosek o udostępnienie wszystkich ofert wraz załącznikami złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.10

Wniosek o udostępnienie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia lub Urzędowego Poświadczenia Doręczenia wszystkich ofert w postępowaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych"

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.10

e-mail

2022.02.15

Wniosek o udostępnienie kompletnych ofert złożonych w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.02.15

e-mail

2022.02.21

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów urządzenia lasów na terenie gminy

Sekretarz Miasta

2022.03.01

e-mail

2022.02.25

Wniosek dot. postępowań o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. przedsięwzięć o mocy od 0,9 MW włącznie (900kW) i bez podanej mocy, w postaci:

 • elektrowni wiatrowych,
 • elektrowni fotowoltaicznych,
 • magazynów energii elektrycznej,
 • innych elektrowni/elektrociepłowni

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2022.03.11

Poczta tradycyjna

2022.03.04

Wniosek o udostępnienie informacji o prowadzony obecnie postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy od 2017 roku do chwili obecnej.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2022.03.21

Wniosek dot. funkcjonowania młodzieżowej rady miasta (od którego roku, ile trwa kadencja, proces wyboru młodzieżowych radnych, procedura uzupełniania składu młodzieżowej rady, aktywność młodzieżowej rady w okresie SARS-CoV-2, hybrydowe posiedzenia rady, oraz Statut młodzieżowej rady oraz ordynacja wyborcza tego organu).

Referat Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2022.03.28

Wniosek dot. powołania Inspektora Danych Osobowych oraz CSIRT

Sekretarz Miasta

2022.03.31

e-mail

2022.03.30

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonawców umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym naliczono karę umowną

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.04.11

e-mail

2022.04.04

Wniosek o udostępnienie pisma z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na podstawie, którego oferta firmy Master została odrzucona.

Referat Inwestycji i Rozwoju

2022.04.5

e-mail

2022.04.07

Wniosek dot. walki z uzależnieniami młodzieży od Internetu

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.04.21

e-mail

2022.04.07

Wniosek o udostępnienie listy zawierającej dany sklepów i restauracji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na detalicznym obrocie napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% na terenie Gminy.

Referat Organizacyjny i Kadr

2022.05.10

Pocztą tradycyjną

2022.05.09
 1. Gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej?
 2. Dołączenie skanów źródłowych dokumentów księgowych (faktur VAT) za ostatni okres rozliczeniowy.
 3. Podanie danych kontaktowych Urzednika (Wydziału lub Spółki Komunalnej), który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy z coroczną poprawą efektywności energetycznej.
 4. Kto jest właścicielem instalacji gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy?
Sekretarz Miasta2022.05.17e-mail
2022.05.18Wniosek o udostępnienie umów na świadczenie obsługi prawnej Urzędu Miasta w Lubaczowie w przeciągu ostatnich trzech lat od dnia złożenia niniejszego wniosku.Sekretarz Miasta2022.05.24e-mail

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2022-01-05 08:07
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 08:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-27 09:13:22