Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2008 roku

Zarządzenie Nr 257/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter (VW T4) do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 256/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 255/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 254/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 253/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 252/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 251/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 250/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 249/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 248/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie stwierdzenia przedawnienia roszczenia.
Zarządzenie Nr 247/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 246/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 245/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 244/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.
Zarządzenie Nr 243/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
Zarządzenie Nr 242/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 241/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 240/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 239/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 238/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego.
Zarządzenie Nr 237/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmiany dysponenta dotacji rozwojowej na realizację projektu pt. "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów" w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII PO KL.
Zarządzenie Nr 236/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 235/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 234/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 233/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 232/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 231/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 230/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 229/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 228/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 227/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 226/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 225/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 224/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 223/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 222/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 221/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 220/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 219/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 218/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 217/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 216/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 215/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 214/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 213/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Zarządzenie Nr 212/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 211/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 210/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 209/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 208/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 207/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 206/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 205/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 204/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 203/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 202/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 201/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 200/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 199/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 197/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 196/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 195/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 194/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 192/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 191/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 190/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dot. odbudowy infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa .
Zarządzenie Nr 189/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 188/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 187/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 186/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 185/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 183/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 182/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 181/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 180/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 177/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 176/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2008r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w listopadzie 2008 roku.
Zarządzenie Nr 175/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 173/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 172/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 października 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 października 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 168/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko inspektora w Reeracie Organizacyjnym i Promocji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2008r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej wraz z należnymi odsetkami.
Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 161/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie użyczenia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 154/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2008r. w sprawie udziału miasta Lubaczowa w powiatowym ćwiczeniu obronnym ROZTOCZE 2008.
Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 października 2008r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 146/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2008 r..
Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 września 2008r. w sprawie umorzenia należnych odsetek od opłaty adiacenckiej.
Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2008r. w sprawie umorzenia raty opłaty adiacenckiej wraz z należnymi odsetkami za rok 2008.
Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 138/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2008r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2009 rok oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 września 2008r. w sprawie powołania Komisji.
Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 131/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 września 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 130A/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 września 2008r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powołania zespołu realizacji projektu WND-POKL.09.01.01-18-063/08 pt."Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywania szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powołania zespołu realizacji projektu WND-POKL.09.01.01-18-064/08 "Zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Lubaczowa".
Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich utworzonego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w ramach projektu pt. "Zwiększanie dostępu do edukacji dla dzieci z Lubaczowa" realizowanego w ramach Działania nr 9.1 Poddziałania 9.1.1 Priorytetu nr IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Miejskiego Zaspołu Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie Nr 124/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 124a/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2008 r..
Zarządzenie Nr 123/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 122/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 120/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Lubaczowa i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 116/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 115/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 114a/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dna 8 stycznia 2007 r. z późniejszymi zmianami.
Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie zmian zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 108/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 105/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 100/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na zastępstwo na stanowisko referenta d/s dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy..
Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy..
Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent d/s Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 79/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 78/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta .
Zarządzenie Nr 76/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 69 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r.
Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowska w obwodowej komisji wyborczej.
Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2008r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 maja 2008r. w sprawie ustalenia na 2008 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakres kształcenia nauczycieli, oraz specjalności o formie kształcenia, na które dofinansowanie jej przyznawane.
Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód.
Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w skutek huraganu.
Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2008r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4473 położonej w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego na rzecz jej użytkowników.
Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 maja 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2008r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 54/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 rok.
Zarządzenie Nr 53/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2008r. Postanowienie Burmistrza Miasta.
Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 39/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2008 r..
Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 32/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 29/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 28/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 marca 2008r. w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r..
Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2007 rok Gminy Miejskiej Lubaczów .
Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 24/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 650/2 położonej w Lubaczowie przy ul. płk. Dąbka na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 23/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 marca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w 2008 r. dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 22/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2008r. w sprawie najmu części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym .
Zarządzenie Nr 20/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 18A/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej miasta Lubaczowa w 2008 roku.
Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 17/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 16a/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie nadania regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 15/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia 7/2007 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 14/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 10/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 8/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 3a/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 3/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 1/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-27 09:18
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7195
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:20:22