Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

04.01.2021 r.

Jak Miasto Lubaczów definiuje skuteczność wykonania swoich zadań

Sekretarz Miasta

15.01.2021 r.

ePUAP

18.01.2021 r.

dot. planowania i zagsopodarowania przestrzennego - mała architektura, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzeń

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

21.01.2021 r.

e-mail

06.02.2021 r.

dot. zaplanowanych wydatków związanych z fotowoltaiką lub/i pompami ciepła lub/i remontami dachów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

e-mail

08.02.2021 r.

dot. sposobów i skutków zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

03.03.2021 r.

e-mail

09.02.2021 r.

dot. kwot zaplanowanych na realizację inicjatyw lokalnych w latach 2018, 2019, 2020

Sekretarz Miasta

22.02.2021 r.

e-mail

10.02.2021 r.

dot. naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej

Referat Inwestycji i Rozwoju

15.02.2021 r.

dot. pomocy finansowej od państwa w związku z COVID-19

Skarbnik Miasta

15.02.2021 r.

e-mail

01.03.2021 r.

dot. wykazu placówek oświatowych, które mogą ubiegać się o dotację w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania oraz o dotację w ramach programu Aktywna Tablica na lata 2021-2024

Referat Organizacyjny i Kadr

15.03.2021 r.

e-mail

04.03.2021 r.

dot. kwot wydatkowych na wynagrodzenia dla nauczycieli religii we wszystkich przedszkolach i szkołach oraz jaka kwota została pokryta z subwencji oświatowej z budżetu państwa, a jaka z budżetu Urzędu Miasta w Lubaczowie

Referat Organizacyjny i Kadr

15.03.2021 r.

e-mail

27.03.2021 r.

Ankieta dot. potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego jako formuły realizacji inwestycji

Referat Inwestycji i Rozwoju

29.03.2021 r.

dot. funkcjonowania młodzieżowej rady 

Biuro Promocji i Informacji

01.04.2021 r.

e-mail

11.04.2021 r.

dot. dokumentacji z przeprowadzonych kontroli archiwalnych archiwum zakładowego i kancelarii w UM Lubaczów z lat 2008-2020

Referat Organizacyjny i Kadr / Sekretarz Miasta

20.04.2021 r.

e-mail

13.04.2021 r.

dot. rejestru wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu stan na dzień 31 marca 2021 r.

Referat Organizacyjny i Kadr

21.04.2021 r.

e-mail

23.04.2021 r.

dot. liczby uczniów uczęszczających na lekcje etyki w roku szkolnym 2020/2021 oraz liczby nauczycieli tego przedmiotu w szkołach

Referat Organizacyjny i Kadr

07.05.2021 r.

e-mail

23.04.2021 r.

Czy w tut. Urzędzie przyjęto standardy/wytyczne/katalogi lub inne dokumenty, regulujące kwestie planowana i urządzania przestrzeni publicznych na terenie gminy?

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji

27.04.2021 r.

dot. łącznych bilansów jednostki samorządowej w ujęciu rocznym, za okres sprawozdawczy od 2018 r. do 2019 r. oraz łącznych rachunków zysków i strat jednostki samorządowej w ujęciu rocznym, za okres sprawozdawczy od 2018 r. do 2019 r.

Referat Finansowo - Budżetowy

W trakcie realziacji

29.04.2021 r.

Czy macie Państwo wyznaczoną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wymagań na zgodność z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i czy ta osoba została zgłoszona o właściwych podmiotów wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji?

Samodzielne stanowisko ds. Informatycznych

04.05.2021 r.

e-mail

11.05.2021 r.

dot. koordynatora ds. powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu wsparcia działań ratowniczych oraz ewidencji zgonów związanych z masowym wyszczepianiem populacji szczepionkami mRNA

Sekretarz Miasta

25.05.2021 r.

e-mail

18.05.2021 r.

dot. Funkcjonowania zamówień publicznych, w szczeólności przyjętych rozwiązań ukierunkowanych na identyfikację i zapobieganie zmowom przetargowym zawieranym między wykonawcami

Referat Inwestycji i Rozwoju

W trakcie realizacji

21.05.2021 r.

dot. udostępnienia numerów ewidencyjnych wraz z decyzjami Burmistrza Miasta Lubaczowa zatwierdzającymi podział geodezyjny działek stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego.

Wydanych decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy wraz z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek, datą wydanych decyzji.

Stanu prawnego działki Urzędu Miasta Lubaczów o numerze ewidencyjnym 1614 wraz z informacją kto aktualnie jest jej dzierżawcą.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W trakcie realizacji

Metryka

 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-06-02 10:05
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 10:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-04-22 09:05
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-02 10:05:35