Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Punkt zbierania odpadów - GPR.6220.1.1.2023

Punkt zbierania odpadów zlokalizowany na działce nr ewid. 1715/7 w Lubaczowie

Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej "For-Drew" - GPS.6220.9.2022

Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej "For-Drew" w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - Wójt Gminy Lubaczów - GPS.6220.5.2022

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Młodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ściezko pieszo - rowerowej w km ok. 35+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Inwestycja „Budowa linii 110 kV Józefów - Lubaczów” - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów - GPiMK 6220.3.2022

Inwestycja "Punkt zbierania odpadów" - GPR.6220.1.3.2022

zlokalizowany na działkach nr ewid. 1715/10 oraz 1715/7 w Lubaczowie - GPR.6220.1.3.2022

Inwestycja "Punkt zbierania odpadów na działce 3472/9 oraz części działek 3581/12 oraz 3474/3" - GPR.6220.1.2.2022

zlokalizowanego na terenie Zakładu przy ul. Kraszewskiego 7 w Lubaczowie - GPR.6220.1.2.2022

WOOŚ.420.9.1.2018 - Budowa dróg obwodowych centrum miasta Lubaczowa

drukuj (WOOŚ.420.9.1.2018 - Budowa dróg obwodowych centrum miasta Lubaczowa)

WOOŚ.442.1.2021.AD.2 - Decyzja końcowa dot. słowackiej Elektrowni Jądrowej Mochovce

Inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)" - Wójt Gminy Lubaczów - GPS.6220.10.2021

Inwestycja "Przebudowa linii napowietrznej 110 KV Tomaszów Lubelski - Lubaczów" - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów - GPiMK.6220.3.2020

Rozbudowa zakładu poprzez rozbudowę hali z suwnicą oraz budowę hali magazynowej półproduktów do wyrobów tapicerskich - GPR.6220.1.11.2020

na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 4616/14, 4616/18, 4616/20, 4616/15, 4616/16, 4616/7 i 4616/8 obr. 0001 Lubaczów

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - GPR.6220.1.13.2020

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3 na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.442.2.2020.AD.8

dot. projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) - Wójt Gminy Lubaczów - IKR.6220.15.2020

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33478
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-23 13:24:58