Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów” na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, 5773/

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 KV Tomaszów-Lubaczów"

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE 100 SDR 17,6 dn 160 na działce nr ewid. 3205 i części działki nr ewid. 3226 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE 100 SDR 17,6 dn 160 na działce nr ewid. 3205 i części działki nr ewid. 3226 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa z rur PE100 SDR17,6 dn 160 na działkach nr ewid. 3205, 3226 w Lubaczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozbudowa zakładu poprzez rozbudowę hali z suwnicą oraz budowę hali magazynowej półproduktów do wyrobów tapicerskich na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 4616/14, 4616/18, 4616/20, 4616/15, 4616/16, 4616/7 i 4616/8 obr. 0001 Lubaczów

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

dot. projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Rozbudowa zakładu poprzez rozbudowę hali z suwnicą oraz budowę hali magazynowej półproduktów do wyrobów tapicerskich na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 4616/14, 4616/18, 4616/20, 4616/15, 4616/16, 4616/7 i 4616/8 obr. 0001 Lubaczów

Obwieszczenie o zmianie trasy planowanej inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w Lubaczowie”.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3 na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2621
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 12:30:03