Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2003 roku

Zarządzenie Nr 220/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31grudnia 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 219/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 218/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie powołania zespołu spisowego dla przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 217/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 216/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krótka (plac handlowy na placu przy ul. Św. Anny).
Zarządzenie Nr 215/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 214/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Zarządzenie Nr 213/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.
Zarządzenie Nr 212/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Zarządzenie Nr 211/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Zarządzenie Nr 210/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Zarządzenie Nr 209/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 208/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 207/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 5090/3 o powierzchni 0,0050 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kombatantów.
Zarządzenie Nr 206/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 5028/5 o powierzchni 0,0119 ha położonej w Lubaczowie przy ul. gen. Grota - Roweckiego.
Zarządzenie Nr 205/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 204/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 203/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 202/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 201/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 200/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 199/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Grota Roweckiego.
Zarządzenie Nr 198/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położonej w Lubaczowie przy ul. Legionów.
Zarządzenie Nr 197/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury I.
Zarządzenie Nr 196/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 195/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 194/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 193/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie (ul. Unii Lubelskiej, Piłsudskiego, Krasińskiego, Słowackiego, Rejtana).
Zarządzenie Nr 192/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie za parkiem przy ul. Sobieskiego.
Zarządzenie Nr 191/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 190/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowy.
Zarządzenie Nr 189/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Korzeniowskiego.
Zarządzenie Nr 188/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Pszennego.
Zarządzenie Nr 187/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Św. Anny.
Zarządzenie Nr 186/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad podpisywania umów cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 185/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 184/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 183/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 listopada 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 2494/5, 5183/14 o łącznej powierzchni 0,0066 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lebelskiej.
Zarządzenie Nr 182/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 2494/6 o powierzchni 0,0038 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Zarządzenie Nr 181/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ustalenia na 2003 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 180/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 179/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 listopada 2003r. w sprawie umorzenia zaległej należności z tytułu wynajmu busa o numerze rejestracyjnym RLU A 828.
Zarządzenie Nr 178/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 03 listopada 2003r. w sprawie powołania systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnychBurmistrza Miasta Lubaczowa zagrożeniach ludzi i środowiska naturalnego.
Zarządzenie Nr 177/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 03 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 176/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2003r. w sprawie wprowadzeniaBurmistrza Miasta Lubaczowa zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 175/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 174/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2003r. w sprawie organizacjiBurmistrza Miasta Lubaczowa zarządzania kryzysowego i opracowania miejskiego planu reagowania kryzysowego.
Zarządzenie Nr 173/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2003r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędów terenowych organów obrony cywilnej w sytacjach kryzysowych.
Zarządzenie Nr 172/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2003r. w sprawie wprowadzenia 31 października i 10 listopada 2003r. dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 171a/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Pszennego
Zarządzenie Nr 171/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 4976/75, 4976/78 o łącznej powierzchni 0,0456ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wojska Polskiego.
Zarządzenie Nr 170/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 5183/6 o powierzchni 0,0099ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej.
Zarządzenie Nr 169/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 października 2003r. w sprawie przeniesienia lokalizacji stanowiska handlowegoBurmistrza Miasta Lubaczowa z jednego miejsca w drugie na tej samej nieruchomości oraz przedłużenia umowy dzierżawy na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 168/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 października 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 5592 o powierzchni 0,2016ha.
Zarządzenie Nr 167/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 października 2003r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 166/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 października 2003r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji "Dnia Edukacji Narodowej" nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 165/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 164/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 163/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 października 2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Lubaczowie dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 162/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 października w sprawie wyceny aktywów i pasywów dla przeprowadzenia inwentaryzacji należnościBurmistrza Miasta Lubaczowa z tytułu dzierżawy lokali, wykupu lokali oraz wykonywanych usług w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 161/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 160/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 października 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Zarządzenie Nr 159/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 października 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie za zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 158/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 października 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Jasna.
Zarządzenie Nr 157/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 października 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 155/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 154/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 153/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 152/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 151/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody zakładowi Wyrobów Galanteryjnych Sp.z o.o. w Lubaczowie na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie własności rzeczy i praw majątkowych - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 150/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM pod garaż.
Zarządzenie Nr 149/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Św. Anny.
Zarządzenie Nr 148/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 05 września 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. na cele rolnicze na zapleczu ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 147/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 04 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej.
Zarządzenie Nr 146/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Zarządzenie Nr 145/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury.
Zarządzenie Nr 144/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Zarządzenie Nr 143/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Targowej.
Zarządzenie Nr 142/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Korzeniowskiego.
Zarządzenie Nr 141/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 140/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 139/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 września 2003r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 138/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 września 2003r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok w zakresie zadań własnych.
Zarządzenie Nr 137/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 września 2003r. w sprawie wprowadzeniaBurmistrza Miasta Lubaczowa zmian do instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 136/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 września 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 135/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 07 sierpnia 2003r. w sprawie wprowadzeniazmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 134/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 07 sierpnia 2003r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2003 rok.
Zarządzenie Nr 133/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej i odsetek z tutułu wieczystego użytkowania gruntów.
Zarządzenie Nr 132/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie umorzenia odsetek z tutułu wykupu lokalu mieszkalnego dla Pani Haliny Malickiej zam. Lubaczów.
Zarządzenie Nr 131/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczejBurmistrza Miasta Lubaczowa zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego 15.
Zarządzenie Nr 130/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 129/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie Nr 128/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 127/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 126/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 125/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 124/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok
Zarządzenie Nr 123/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 122/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 121/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie ustalenia wykazu oprogramowania stosowanego w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.
Zarządzenie Nr 120/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 119/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury I.
Zarządzenie Nr 118/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie wprowadzeniaBurmistrza Miasta Lubaczowa zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 117/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 116/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 5472 o powierzchni 0,4424ha, 5484 o powierzchni 0,1666ha.
Zarządzenie Nr 115/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 3575/62 o powierzchni 0,2565ha, 3575/64 o powierzchni 0,3615ha.
Zarządzenie Nr 114/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 113/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 112/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 2375/18, 2375/19, 2375/20, 2375/21, 2375/23, 2375/24, 2375/25, 2375/26.
Zarządzenie Nr 111/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 4404/3 o powierzchni 0,0486ha położonej w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego.
Zarządzenie Nr 110/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 109/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 108/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 107/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 106/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 105/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 104/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 103/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 102/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 101/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 100/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 99/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 98/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej wraz z odsetkami z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Zarządzenie Nr 97/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 96/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 95/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowana 2003 rok.
Zarządzenie Nr 94/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2003r. w sprawie powołania komisji do ustalenia warunków bytowania zwierząt gospodarskich w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Zarządzenie Nr 93/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2775/2 o powierzchni 231m.2
Zarządzenie Nr 92/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 91/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 90/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 89/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 88/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 87/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 86/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 85/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 84/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 82/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 80/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Konopnickiej.
Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 77/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
Zarządzenie Nr 76/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2003r. w sprawie ewidencjowania nieobecności pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w czasie godzin pracy.
Zarządzenie Nr 75/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2003r. w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego oraz umorzenia odsetek za zwłokę.
Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego i odsetek za zwłokę.
Zarządzenie Nr 72/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2003r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę i rozłożenie zaległego czynszu dzierżawnego na raty.
Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 70/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Zarządzenie Nr 69/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 68/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Zarządzenie Nr 67/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 maja 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury I.
Zarządzenie Nr 66/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 maja 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 maja 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 64/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 maja 2003r. w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie za nowym cmentarzem.
Zarządzenie Nr 63/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 maja 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury I.
Zarządzenie Nr 62/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 06 maja 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 61/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 58/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie Burmistrza Miasta Lubaczowa zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku 2003 niedoboru budżetu.
Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie umorzenia odsetek z tutułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie umorzenia odsetek z tutułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na części nieruchomości położonych w Lubaczowie na zapleczu os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2003r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałmi i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2003r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie dzierżawy częśći nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2003 roku.
Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (parking).
Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonych w Lubaczowie na osiedlu Mazury II.
Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK.
Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla Miejskiej Spółdzielni SCH w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowieprzy os. Jagiellonów.
Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na byłym OBM.
Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Norwida.
Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu os. Słowackiego.
Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kurierów AK oraz przepisania jej z ojca na syna.
Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Westerplatte.
Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działkiNr 3375 o powierzchni 0,0821ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego.
Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2003r. w sprawie ustalenia rocznych czynszów dzierżawnychza grunty Gminy Miejskiej w Lubaczowie użytkowanych rolniczo
Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 marca 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie obok "Polmozbytu"
Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu os. Jagiellonów.
Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej.
Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną położoną w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego za bezumowne użytkowanie gruntu
Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek 4.
Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego.
Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Studio Cyfrowe, usługi foto i video).
Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego "Mój Dom".
Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego 15
Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Nr ew. 3628 położonej w Lubaczowie przy ul. 3 Maja w drugim przetargu
Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Nr ew. 3869 położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Orzeszkowej w drugim przetargu
Zarządzenie Nr 19a/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej miasta Lubaczowa w 2003r.
Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 1839 o powierzchni 400m2
Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 1838 o powierzchni 400m2
Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzenia codziennego raportu z prac Straży Miejskiej w Lubaczowie
Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego
Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 luty 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie na osiedlu Mazury I.
Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 luty 2003r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa zarządzenie Nr 7/2003 z dnia 20 stycznia 2003r.
Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Nowej.
Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie za nowym cmentarzem.
Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej.
Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubaczowie zarządzonych na dzień 16 luty 2003r.
Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Myśliwskiej.
Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji do wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003r.
Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 9/96 z dnia 2 września 1996r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 07 stycznia 2003r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 stycznia 2003r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-26 18:49
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7587
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:18:20