Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2013 roku

Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia klauzuli "zastrzezone" i "poufne" na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jarosławskiego i Nowy Rozdił" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 207-2013.
Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 213a/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5407/11.
Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29.11.2013 r..
Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2206/28.
Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 191/2013 z dnia 18.11.2013 r..
Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 194/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP pracowników.
Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 187/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 186/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy zespołu basenów otwartych z zapleczem w kompleksie rekreacyjno – sportowym przy ulicy Ofiar Katynia w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Zarządu Osiedla Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu działek stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 5702/1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2013 z dnia 30.09.2013 r.
Zarządzenie Nr 173/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2014 rok oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przyznania nauczycielom nagród Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 166/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 165/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r..
Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok..
Zarządzenie Nr 160/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 września 2013 r. w sprawie umorzenia należności głównej z tytułu dzierżawy terenu pod garaż.
Zarządzenie Nr 159/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 156/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 155/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 153/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2013 r..
Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 150/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 r..
Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działek nr 2051/4 i 2051/5.
Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 145/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie”Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lubaczowie” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie”.
Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie umorzenia należności głównej z tytułu dzierżawy handlowej wraz z odsetkami.
Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”.
Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. powołującej komisję przetargową.
Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. powołującej komisję przetargową.
Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. powołującej komisję przetargową.
Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r..
Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian dochodów i wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania nauczycielom nagród Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 3452/7.
Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Budżetowym Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.
Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowanych sposobów organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustaleniu Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2375/22.
Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania za 2012 rok.
Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2525/3.
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska Referenta ds. księgowości budżetowej i Referenta ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo – Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej w tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2978/38.
Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/87.
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2013 r. .
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Sobieskiego.
Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 158/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2011 r..
Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok .
Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Miasta Lubaczowa na rok 2013.
Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia celów jakościowych na 2013 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zasad sporządzania arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów na rok szkolny 2013/2014.
Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2678/2.
Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 5407/10.
Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/28.
Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/87.
Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr 2022/87.
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy.
Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie umorzenia należności głównej z tytułu dzierżawy handlowej wraz z odsetkami.
Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedażny lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury muzycznej i tradycji regionalnej w Lubaczowie jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury i z zakresu sportu.
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 1453 i 1473 oraz części nr 1452/2.
Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 maja 2011 r..
Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-30 09:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:22:34