Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej IV kadencji wydane w latach 2002 - 2006

XLVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 26 października 2006 r.

Uchwała 424/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 423/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 422/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedla domków jednorodzinnych Pod Borem przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie".
Uchwała 421/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 420/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 419/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 418/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 417/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 416/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r.,w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 415/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 414/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 413/XLVIII/2006 z dnia 26 października 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu miasta Lubaczowana 2006 r.

XLVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 9 września 2006 r.

Uchwała 412/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 411/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 410/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych.
Uchwała 409/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Uchwała 408/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 407/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 406/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 405/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 404/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w spawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Uchwała 403/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n."Budowa kanalizacji dla ul. Mazury w Lubaczowie"
Uchwała 402/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 401/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłatyz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegow prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Uchwała 400/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznje w Lubaczowie.
Uchwała 399/XLVII/2006 z dnia 29 września 2006r., w sprwie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.

XLVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 11 sierpnia 2006 r.

Uchwała 398/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 397/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Lubaczowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Uchwała 396/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 395/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 394/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 393/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 392/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 391/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 390/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr 346/XLI/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 389/XLVI/2006 z dnia 11 sierpnia 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

XLV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 czerwca 2006 r.

Uchwała 388/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 387/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 1230/20 w powierzchni 0,8173 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzesz Pana Mirosława Tabina i Pana Leszka Cioch.
Uchwała 386/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z programu unijnego "JĘZYKI UNII EUROPEJSKIEJ".
Uchwała 385/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Uchwała 384/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie z programu unijnego "Muzyka na kresach".
Uchwała 383/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie z programu unijnego "Spotkania kultur i narodów".
Uchwała 382/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za 2005 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 381/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 380/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 379/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 378/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5005/2 o pow. 0,4813 ha płożonej w Lubaczowie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Pani Agnieszki Gęsiak.
Uchwała 377/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 1351/2 o pow. 0,0098 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski na rzecz Państwa Anny i Ireneusza Trojnar.
Uchwała 376/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5005/2 o pow. 0,4813 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Pana Jana Bednarczyk.
Uchwała 375/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 5049 o pow. 0,0178 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Gen. Grota Roweckiego na rzecz Pani Marii Jasiorowskiej.
Uchwała 374/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 3669 o pow. 0,0119 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Rejtana na rzecz Pani Aliny Kowal.
Uchwała 373/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 3932/2 o pow. 0,0425 ha połozonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej na rzecz Państwa Anny i Wiesława Marek.
Uchwała 372/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę nr 3002/1 o pow. 0,0218 ha położonej w Lubaczowie na rzecz Państwa Jadwigi i Janusza Szpyt.
Uchwała 371/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała 370/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Nr 350/XLII/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Uchwała 369/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 368/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.,w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkaładania na raty nalezności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Uchwała 367/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Uchwała 366/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżeci miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 365/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie podziału Miasta Lubaczowa na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.

XLIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 maja 2006 r.

Uchwała 364/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 363/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 1230/20 o pow. 0,8173 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza na rzecz Pana Mirosława Tabin i Pana Leszek Cioch.
Uchwała 362/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2025 o pow. 0,1147 ha położonej w Lubaczowie.
Uchwała 361/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie jako zakładu budżetowego oraz utworzenia Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie jako jednostki budżetowej i nadania mu statutu.
Uchwała 360/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 359/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 358/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 357/XLIII/2006 z dnia 24 maja 2006r., w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2006 rok.

XLII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 kwietnia 2006 r.

Uchwała 356/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wytwórczo - składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 355/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 354/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 353/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/pożyczki na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Uchwała 352/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 351/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 350/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 349/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2005 rok.
Uchwała 348/XLII/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r., w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa Bela Docsakovszky Burmistrzowi Partnerskiemu Miasta Erd.

XLI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 marca 2006 r.

Uchwała 347/XLI/2006 z dnia 29 marca 2006r., w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Uchwała 346/XLI/2006 z dnia 29 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpakiego na realizację zadania publicznego.

XL Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 10 marca 2006 r.

Uchwała 345/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadania publicznego.
Uchwała 344/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała 343/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 342/XL/2006 z dnia 10 marca 2006r., w sprawie nadania nazwy ulicy im. Józefa Pluchy w Lubaczowie.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 styczna 2006 r.

Uchwała 340/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie określenia wydatków na wieloletni program inwestycyjny.
Uchwała 339/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dla miasta Lubaczowa.
Uchwała 338/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 325/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na 2006.
Uchwała 337/XXXIX/2006 z dnia 27 stycznia 2006r., w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 21 i 30 grudnia 2005 r.

Uchwała 336/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 335/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 334/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 333/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 332/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 331/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
Uchwała 330/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia wysokości odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli od dnia 01 stycznia 2006r.
Uchwała 329/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
Uchwała 328/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2006 rok.
Uchwała 327/XXXVIII/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
Uchwała 326/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 325/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terecie miasta na rok 2006.
Uchwała 324/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 323/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 322/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 321/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 320/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 317/XXXVIII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zaminay zakresu wykonania programów zwiazanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 319/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa w 2005 roku.
Uchwała 318/XXXVIII/2005 z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków dla miasta Lubaczowa.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 listopada 2005 r.

Uchwała 317/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zmiany zakresu wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 316/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 315/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2006 rok na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 314/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
Uchwała 313/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Uchwała 312/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny.
Uchwała 311/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.
Uchwała 310/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała 309/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Uchwała 308/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Uchwała 307/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 306/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała 305/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r.,w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 304/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Świerczewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 303/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Starzyny w Lubaczowie.
Uchwała 302/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sparwie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kościuszki w Lubaczowie.
Uchwała 301/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Mazury w Lubaczowie.
Uchwała 300/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Orzeszkowej w Lubaczowie.
Uchwała 299/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie zbycie w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3573 o pow.. 0,2416 ha położonej w Lubacowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 298/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym trzech części gruntu z działki nr 5102/12 (parking przy ul. Unii Lubelskiej) na okres 15 lat.
Uchwała 297/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/2 o pow. 1,1067 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Stanisława Dąbka.
Uchwała 296/XXXVII/2005 z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 652 o pow. 0,3827 ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Płk. Stanisława Dąbka.

XXXV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 października 2005 r.

Uchwała 295/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 294/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 293/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 292/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 291/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 290/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie zmian zakresu wykonywania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 289/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 288/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 287/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 3730/1 i 3730/3 o łącznej powierzchni 0,3560 ha (stara hydrofornia) położonej w Lubaczowie przy ul. Wyspiańskiego.
Uchwała 286/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie przyzjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Uchwała 285/XXXV/2005 z dnia 28 października 2005r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów i psychologów.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 września 2005 r.

Uchwała 284/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 283/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 282/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zmiany części Uchwały Nr 253/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 281/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie uchwalenia listy zagadnień priorytetowych i zakresu zadań w których realizację mogą się włączyć organizacje pozarządowe w roku 2006.
Uchwała 280/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowgo za 2004 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Uchwała 279/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowgo za 2004 rok Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 278/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 277/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 276/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Uchwała 275/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 274/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 273/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 272/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów wytwórczo - składowych" przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 271/XXXIV/2005 z dnia 23 września 2005r., w sprawie zmiany uchwały nr 161/XX/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 sierpnia 2005 r.

Uchwała 270/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie powołania Komisji d/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 269/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 268/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 267/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2671/1 o pow. 0,0158 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Konery.
Uchwała 266/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 265/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 264/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 263/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 262/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obaszru Gospodarczego i NOrweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Uchwała 261/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa.
Uchwała 260/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie zasad prowadzenia Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa.
Uchwała 259/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
Uchwała 258/XXXIII/2005 z dnia 5 sierpnia 2005r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

XXXII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 czerwca 2005 r.

Uchwała 257/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4114 o pow. 0,5224 ha na rzecz Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Uchwała 256/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych z Programu Phare 2003, Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A, oraz zabezpieczenia prawidlowego wydatkowania środków.
Uchwała 255/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 254/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 253/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 252/XXXII/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w sprawie regulaminu ogródka rekreacyjno - rehabilitacyjnego.

XXXI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 maja 2005 r.

Uchwała 251/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 250/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 249/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 248/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 247/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 246/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu/ pożyczki na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w 2005 roku.
Uchwała 245/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 244/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała 243/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała 242/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 241/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie powerzenia do realizacji Gminie Wiejskiej Lubaczów zadania Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminny Miejskiej w Lubaczowie zaopatrzenia w gaz.
Uchwała 240/XXXI/2005 z dnia 27 maja 2005r., w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchylenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Lubaczów.

XXX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Uchwała 239/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Lubaczowa.
Uchwała 238/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie przebudowy pomnika Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościuszki w Lubaczowie.
Uchwała 237/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie powierzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy MIejskiej w Lubaczówie w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Miejskiej w Lubaczowie i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 w Przemyślu całodobowej opiekipielęgniarskiej.
Uchwała 236/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudniony w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Uchwała 235/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu ZwiązkuGmin Ziemi Lubaczowskiej.
Uchwała 232/XXX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2004 rok.

XXIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 marca 2005 r.

Uchwała 233/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała 232/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała 231/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie zmian zakresu wykonywania i wstrzymania wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 230/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie ustalenie wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Uchwała 229/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie określenia wysokości sumy do której burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Uchwała 228/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała 227/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
Uchwała 226/XXIX/2005 z dnia 30 marca 2005r., w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 4 marca 2005 r.

Uchwała 225/XXVIII/2005 z dnia 4 marca grudnia 2005r., w sprawie powierzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Miasta Lubaczowa w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
Uchwała 224/XXVIII/2005 z dnia 4 marca 2005r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 r., dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.

XXVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 17 i 29 grudnia 2004 r.

Uchwała 223/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Lubaczowie.
Uchwała 222/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2005 roku pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania pt. "e-Lubaczów - System informacji Elektronicznej".
Uchwała 221/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie uchwalenia planu pracy rady Miejskiej w Lubaczowie na 2005 rok.
Uchwała 220/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 7 czerwca 2002 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 219/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Uchwała 218/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowaniaśrodków.
Uchwała 217/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 216/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 215/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 214/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 17 grudnia 2004 roku Nr 211/XXVII/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 213/XXVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r., w sprawie orzyjęcia Programu Współpracy Miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na terenie miasta Lubaczowa na rok 2005.
Uchwała 212/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 211/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 210/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 209/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 208/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 207/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 206/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 205/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie zmiany zakresu wykonywania i wstrzymania wykonania programów związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała 204/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 197/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 203/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów wytwórczo - składowych" przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Uchwała 202/XXVII/2004 z dnia 17 grudnia 2004r., w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lubaczowa.

XXVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 3 grudnia 2004 r.

Uchwała 201/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
Uchwała 200/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.
Uchwała 199/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Uchwała 198/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczaowa.
Uchwała 197/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 196/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 195/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.
Uchwała 194/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie
- Wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, oraz
- Zmian w Uchwale Nr 28/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szcczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ich wysokości.
Uchwała 193/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty , Kultury i Sportu w Lubaczowie.
Uchwała 192/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie dokonania darowziny nieruchomości Gminy MIejskiej Lubaczów na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
Uchwała 191/XXVI/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie użytkowanika nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 650/4, 652, 661/2.

XXV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 listopada 2004 r.

Uchwała 190/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 141 (Zakład Wyrobów Galanteryjnych).
Uchwała 189/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dot. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu.
Uchwała 188/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 187/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lubaczów do Polskiej Izby Gospodarczej "EKOROZWÓJ".
Uchwała 186/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uchwała 185/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie.
Uchwała 184/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego, okresowego lub wydatków na pomoc rzeczową.
Uchwała 183/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie szczególnych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Uchwała 182/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie sprawienia pogrzebu i ustalenia zasad zwrotu wydatków.
Uchwała 181/XXV/2004 z dnia 5 listopada 2004r., w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

XXIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 24 września 2004 r.

Uchwała 180/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązania w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 179/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zmiany części uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lipca 2004 roku Nr 171/XXIII/2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r.
Uchwała 178/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 177/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 176/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie .
Uchwała 175/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 174/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązań w zakresie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa w Lubaczowie" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 173/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie zmiany części Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku Nr 150/XIX/2004 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok /z późniejszymi zmianami/.
Uchwała 172/XXIV/2004 z dnia 24 września 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 141 (Zakład Wyrobów Galanteryjnych) lokal użytkowy nar 2 składający się z 5 pomieszczeń hal produkcyjnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części ułamkowej działki nr 3284/10 o powierzchni 0,6132 ha.

XXIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 27 lipca 2004r.

Uchwała 171/XXIII/2004 z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r.

XXII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 9 lipca 2004 r.

Uchwała 170/XXII/2004 z dnia 9 lipca 2004r., w sprawie uchylenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lubaczów.

XXI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 czerwca 2004r.

Uchwała 169/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie powołania Rady Programowej organu doradczego działającego przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 168/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 167/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 166/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 165/XXI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej.

XX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 21 maja 2004 r.

Uchwała 164/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała 163/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiadów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 162/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
Uchwała 161/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku.
Uchwała 160/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 159/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 158/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 157/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie zmiany części Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku Nr 150/XIX/2004 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 156/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu/ pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2004 roku.
Uchwała 155/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 154/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie wygaszenia użytkowania nieruchomości gruntowej i nabycia nakładów na działkach nr 3567 i 3573.
Uchwała 153/XX/2004 z dnia 21 maja 2004r., w sprawie uchylenia Uchwały Nr 104/XV/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej wraz zabudowaniami.

XIX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 kwietnia 2004 r.

Uchwała 152/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 151/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4003 o pow. 0,0669 ha na rzecz dotychczasowego posiadacza tj. Pani Józefy Patyk zam. w Lubaczowie ul. Kościuszki 200.
Uchwała 150/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Miejskiej w Lubaczowie w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2004 rok.
Uchwała 149/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała 148/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubaczów na obwody do głosowania.
Uchwała 147/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Uchwała 146/XIX/2004 z dnia 23 kwietnia 2004r., w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2003 rok.

XVIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 26 marca 2004 r.

Uchwała 145/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r., w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
Uchwała 144/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 143/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie.
Uchwała 142/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenie zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowychzatrudnionych w jednostkach organizayjcnych jednostek samorządu terytorialnego.
Uchwała 141/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji m. Lubaczowa nr 1182 o pow. 1.9191 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Piaskowej.
Uchwała 140/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
Uchwała 139/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Spotu w Lubaczowie.
Uchwała 138/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu DOmu Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie.
Uchwała 137/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 136/XVIII/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2004 rok.

XVII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 5 marca 2004 r.

Uchwała 135/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/5 o pow. 5,7672 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Pułkownika Dąbka na zapleczu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
Uchwała 134/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 133/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości składającej się z działek nr 5678 o pow. 0,2744 ha i nr 5679 o pow. 0,0874 ha położonych na zapleczu Os. Słowackiego w Lubaczowie.
Uchwała 132/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Lubaczwie.
Uchwała 131/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego "SKWER OBOK POCZTY".
Uchwała 130/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie nabycia nbieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie na osiedlu "Mazury II" oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5536 o powierzchni 0,0693 ha.
Uchwała 129/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie wyrażenie zgody Burmistrzowi Miasta Lubaczowa na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 2657/9 o pow. 0,0041 ha w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
Uchwała 128/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie trybu postęowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadań.
Uchwała 127/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
Uchwała 126/XVII/2004 z dnia 5 marca 2004r. w sprawie zmiany części uchwały własnej Nr 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

XVI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 19 grudnia 2003 r.

Uchwała 125/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 124/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 123/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 122/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwaly ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 121/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego
Uchwała 120/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Lubaczowie
Uchwała 119/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady MIejskiej w Lubaczowie na 2004 rok
Uchwała 118/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała 117/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu ul. Przemysłowa w Lubaczowie
Uchwała 116/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie
Uchwała 115/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mazury II w Lubaczowie
Uchwała 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Uchwała 113/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 112/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 111/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 110/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na bankową obsługę budżetu gminy
Uchwała 109/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie
- rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz
- oddania w użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Miejskiej Lubaczów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie
Uchwała 108/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie na osiedlu "Mazury II" oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5620 o powierzchni 0,0793 ha.

XV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 05 grudnia 2003 r.

Uchwała 107/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i oddawania w trwały zarząd
Uchwała 106/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mazury II/2003"
Uchwała 105/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 2537/4 o powierzchni 0,0052ha położonej w Lubaczowie przy ulicy Unii Lubelskiej
Uchwała 104/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami
Uchwała 103/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 102/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 101/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Uchwała 100/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 099/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała 098/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r.
Uchwała 097/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.
Uchwała 096/XV/2003 z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa

XIV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 17 października 2003 r.

Uchwała 095/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych
Uchwała 094/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku zobowiązania na zakupach inwestycyjnych tj. zakup majątku Usługowo Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w Lubaczowie w upadłości o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 093/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 092/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 091/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie
Uchwała 090/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 89/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu
Uchwała 88/XIV/2003 z dnia 15 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejeonowego w Lubaczowie na kadencję lat 2004-2007

XIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 15 września 2003 r.

Uchwała 87/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2003 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Kościuszki w Lubaczowie"
Uchwała 86/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 85/XIII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie zmiany w części Uchwały własnej Nr 79/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok

XII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 29 sierpnia 2003 r.

Uchwała 84/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzesz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie
Uchwała 83/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie niektórych postanowień Uchwały Nr 25/IV/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla Mazury VI w Lubaczowie
Uchwała 82/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie nadania imienia Gen. Stanisława Dąbka Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie ul. Konopnickiej 5
Uchwała 81/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych
Uchwała 80/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku zobowiązania na zadaniu inwestycyjnym tj. budowa sieci elektrycznej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 79/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczow na 2003 rok
Uchwała 78/XII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 roku

XI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 20 czerwca 2003 r.

Uchwała 77/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad zbycia udziałów Huty Stalowa Wola S.A. - Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Stalowej Woli przez Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 76/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
Uchwała 75/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta Lubaczowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Uchwała 74/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 73/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 72/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 71/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała 70/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała 69/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała 68/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie zorganizowania scentralizowanej obsługi finansowej, gospodarczej i kadrowej przedszkoli miejskich
Uchwała 67/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie
Uchwała 66/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie
Uchwała 65/XI/2003 z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie rozwiązania ZEspołu Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie

IX Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 23 maja 2003 r.

Uchwała 64/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 63/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 52/VII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych i trynu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Uchwała 62/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2003 rok
Uchwała 61/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Lubaczowa, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
Uchwała 60/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lubaczów - ul. M.Konopnickiej
Uchwała 59/IX/2003 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską w Lubaczowie a Miastem Erd (Węgry)
Uchwała 58/IX/2003 z dnia 28 maja 2003r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji o wydanie rozporządzenia o zmianę granicy pomiędzy Gminą Miejską Lubaczów a Gminą Lubaczów

VIII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 25 kwietnia 2003 r.

Uchwała 57/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu
Uchwała 56/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania
Uchwała 55/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Lubaczowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania
Uchwała 54/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2002 rok

VII Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 marca 2003 r.

Uchwała 53/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała 52/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Uchwała 51/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin "Dorzecza Sanu"
Uchwała 50/VII/2003 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok

VI Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 28 lutego 2003 r.

Uchwała 49/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie
Uchwała 48/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 47/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała 46/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany przebiegu granicy pomiędzy Gminą Lubaczów a Gminą Miejską Lubaczów
Uchwała 45/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie

V Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 31 stycznia 2003 r.

Uchwała 44/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała 43/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała 42/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała 41/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału na nowe nieruchomości
Uchwała 40/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tutułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Uchwała 39/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta na udzielenie bonifikat od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym
Uchwała 38/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Uchwała 37/V/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych osiedli

IV Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 30 grudnia 2002 r.

Uchwała 36/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 35/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 34/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Uchwała 33/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchylenia w całości Uchwały własnej Nr 9/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Uchwała 32/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2002 rok
Uchwała 31/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2003 rok
Uchwała 30/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Uchwała 29/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Uchwała 28/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubaczowie
Uchwała 27/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich oddawania w trwały zarząd
Uchwała 26/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Usług Komercyjnych zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego w Lubaczowie
Uchwała 25/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie projektowanego osiedla "Mazury VI" w Lubaczowie

III Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 12 grudnia 2002 r.

Uchwała 24/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa
Uchwała 23/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok
Uchwała 22/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
Uchwała 21/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Uchwała 20/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Uchwała 19/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003r.
Uchwała 18/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała 17/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie określania trybu i warunków zwalniania z podatku rolnego gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Uchwała 16/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Uchwała 15/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych na 2003r.
Uchwała 14/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.
Uchwała 13/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Lubaczowa opłaty prolongacyjnej.
Uchwała 12/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 11/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie zaciągnięcia w 2002 roku zobowiązania na zadania inwestycyjne tj. budowa sieci gazowej ul. Dąbka i budowa sieci gazowej ul. Partyzantów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 10/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 9/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała 8/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa.

II Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 06 grudnia 2002 r.

Uchwała 7/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 6/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 5/II/2002 z dnia 06 grudnia 2002r., w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów.

I Sesja Rady Miejskiej IV kadencji w dniu 19 listopada 2002 r.

Uchwała 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Lubaczowa.
Uchwała 3/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała 2/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 1/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Jabłońska; samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej; k.jablonska (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-04-10 22:17
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-10 23:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:26:42