Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej I kadencji wydane w latach 1990 - 1994

VI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 25 maja 1994 r.

Uchwała 29_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie zmiany w uchwale nr 19_V_94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 kwietnia 1994 roku.
Uchwała 28_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z mienia miejskiego.
Uchwała 27_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 26_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 25_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 24_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 23_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Przedszkoli Publicznych.
Uchwała 22_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.
Uchwała 21_VI_94 z dnia 25 maja 1994r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

V Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 29 kwietnia 1994 r.

Uchwała 20_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 1994 rok.
Uchwała 19_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej na rok 1994 i lata następne.
Uchwała 18_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowie na 1994 rok.
Uchwała 17_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 7_II_94 z dnia 25 lutego 1994 roku w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 16_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 13_IV_94 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 16 kwietnia 1994r. dot. powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 i Zespole Przedszkoli Publicznych.
Uchwała 15_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 14_V_94 z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów: w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Przedszkoli Publicznych.

IV Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 19 kwietnia 1994r.

Uchwała 13_IV_94 z dnia 16 kwietnia 1994r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów: w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Przedszkoli Publicznych.
Uchwała 12_IV_94 z dnia 16 kwietnia 1994r. w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.

III Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 25 marca 1994r.

Uchwała 11_III_94 z dnia 25 marca 1994r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Lubaczowie przy ul. Mazury.
Uchwała 10_III_94 z dnia 25 marca 1994r. w sprawie zmiany uchwały nr 59_XI_93 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 1993r. dot. ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
Uchwała 9_III_94 z dnia 25 marca 1994r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Uchwała 8_III_94 z dnia 25 marca 1994r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.

II Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 25 lutego 1994 r.

Uchwała 7_II_94 z dnia 25 lutego 1994r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1994 rok.
Uchwała 6_II_94 z dnia 25 lutego 1994r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego wydawania gazety samorządowej regionalnej oraz promocji regionu lubaczowskiego.
Uchwała 5_II_94 z dnia 25 lutego 1994r. w sprawie Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała 4_II_94 z dnia 25 lutego 1994r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie dla jednostek organizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych.
Uchwała 3_II_94 z dnia 25 lutego 1994r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

I Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 20 stycznia 1994 r.

Uchwała 2_I_94 z dnia 20 stycznia 1994r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1994 roku.
Uchwała 1_I_94 z dnia 20 stycznia 1994r. w sprawie podatku od środków transportowych na 1994 rok.

XII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 31 grudnia 1993 r.

Uchwała 62_XII_93 z dnia 31 grudnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.

XI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 21 grudnia 1993 r.

Uchwała 61_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na I półrocze 1994 roku.
Uchwała 60_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących mienie gminne oraz minimalnych stawek czynszu za te lokale.
Uchwała 59_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
Uchwała 58_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała 57_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 56_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 55_XI_93 z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

X Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 24 listopada 1993 r.

Uchwała 54_X_93 z dnia 24 listopada 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr 87_IX_92 Rady Miejskiej w Lubaczowie zdnia 28 grudnia 1992r. W sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 53_X_93 z dnia 24 listopada 1993r. w sprawie lokalizacji i ramowego regulaminu targowisk miejskich w Lubaczowie.
Uchwała 52_X_93 z dnia 24 listopada 1993r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 1994 rok oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 rok.
Uchwała 51_X_93 z dnia 24 listopada 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 50_X_93 z dnia 24 listopada 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.

IX Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 6 października 1993 r.

Uchwała 49_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 48_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta.
Uchwała 47_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała 46_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała 45_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 44_IX_93 z dnia 6 października 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.

VII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 9 września 1993 r.

Uchwała 43_VII_93 z dnia 9 września 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 42_VII_93 z dnia 9 września 1993r. w sprawie uchylenia uchwały nr 89_IX_92 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 41_VII_93 z dnia 9 września 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 40_VII_93 z dnia 9 września 1993r. w sprawie przyjęcia do zatwierdzającej wiadomości umowy o kierunkach współpracy między miastem Lubaczowem a gminą Tostedt.

VI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 27 sierpnia 1993r.

Uchwała 39_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie utrzymania ceny skupu żyta.
Uchwała 38_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta Lubaczowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała 37_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Lubaczowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała 36_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Lubaczowa w 1993 roku.
Uchwała 35_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa oraz Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM” miasta Lubaczowa.
Uchwała 34_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 33_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 32_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 31_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993r.
Uchwała 30_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie połączenia w Zespół Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie.
Uchwała 29_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 3 w Lubaczowie.
Uchwała 28_VI_93 z dnia 27 sierpnia 1993r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską zadań związanych z prowadzeniem szkolnictwa podstawowego.

V Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 24 czerwca 1993 r.

Uchwała 27_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta.
Uchwała 26_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie uchylenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na II półrocze 1993r.
Uchwała 25_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Lubaczowa obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993r.
Uchwała 24_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała 23_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Lubaczowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała 22_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 21_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 20_V_93 z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 w Lubaczowie.

IV Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 2 czerwca 1993r.

Uchwała 19_IV_93 z dnia 2 czerwca 1993r. w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Gminę w Cieszanowie.
Uchwała 18_IV_93 z dnia 2 czerwca 1993r. w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz w celu wykonywania zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym.
Uchwała 17_IV_93 z dnia 2 czerwca 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.
Uchwała 16_IV_93 z dnia 2 czerwca 1993r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 15_IV_93 z dnia 2 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z mienia miejskiego.

III Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 28 kwietnia 1993 r.

Uchwała 14_III_93 z dnia 28 kwietnia 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993r.
Uchwała 13_III_93 z dnia 28 kwietnia 1993r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 12_III_93 z dnia 28 kwietnia 1993r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1992 rok.
Uchwała 11_III_93 z dnia 28 kwietnia 1993r. w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta – Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.

II Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 23 marca 1993r.

Uchwała 10_II_93 z dnia 23 marca 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1993 rok.

I Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 23 lutego 1993r.

Uchwała 9_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie uzupełnienia Statutu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 8_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Uchwała 7_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie zmian w Statucie Miasta, uchwalonym przez Radę Miejską w Lubaczowie w dniu 5 lipca 1990r.
Uchwała 6_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Zakładu Budżetowego „Żłobek Dzienny” w Lubaczowie.
Uchwała 5_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
Uchwała 4_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 3_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Funduszu Socjalnego Wsi na 1993 rok.
Uchwała 2_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie wyrażenia opinii dot. powołania powiatów i siedziby władz powiatowych.
Uchwała 1_I_93 z dnia 23 lutego 1993r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1993 rok.

IX Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 23 grudnia 1992 r.

Uchwała 90_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1993 roku.
Uchwała 89_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 88_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Uchwała 87_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 86_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie podatku od środków transportowych na 1993 rok.
Uchwała 85_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 84_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie zmiany uchwały nr 103_XV_91 z dnia 17 mają 1991r. Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wykupu i zamiany nieruchomości, położonych w Lubaczowie przy ul. Kościuszki i na osiedlu Orzeszkowej.
Uchwała 83_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie zmiany uchwały nr 131_XX_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 listopada 1991r. W sprawie zamiany działek budowlanych, położonych w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej i Kurierów AK.  
Uchwała 82_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie zamiany działek, położonych w Lubaczowie przy ul. Myśliwskiej tj. 3359 o pow. 0.2361ha – własność Pana Andrzeja Gancarza zam. Lubaczów oś Mickiewicza 1/25 na części działek 3204/1 i 3204/2 – własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie po dokonaniu podziału.
Uchwała 81_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek nr 3872 o powierzchni 0.0336ha i nr 3875 o powierzchni 0.1799ha, położonych w Lubaczowie na zapleczu posesji, położonych przy ul. Orzeszkowej.
Uchwała 80_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego działki nr ew. 4570/2 o powierzchni 1.6064ha, położonej w Lubaczowie w dzielnicy Mazury.  
Uchwała 79_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej oraz Spraw Organizacyjnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 78_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 77_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie odwołania członków ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 76_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na I półrocze 1993 roku.
Uchwała 75_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Szczegółowego Terenów Mieszkaniowych „MAZURY” w Lubaczowie, opracowanego w trybie ustawy z dnia 4 października 1991r. O zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Uchwała 74_IX_92 z dnia 23 grudnia 1992r. w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej 16,66ha gruntów rolnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy Mazury.

VIII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 20 listopada 1992 r.

Uchwała 73_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie wykupu, wymiany lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych pod urządzenie cmentarza komunalnego.
Uchwała 72_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu handlowego, położonego w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przypadającej na ten lokal.
Uchwała 71_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali handlowych, położonych w Lubaczowie przy ul. Krótkiej 2 wrac z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki przypadających na te lokale.
Uchwała 70_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki budowlanej, położonej w Lubaczowie przy ul. Sportowej.
Uchwała 69_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 68_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie korekty budżetu miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 67_VIII_92 z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

VII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 30 września 1992r.

Uchwała 66_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej oraz Spraw Organizacyjnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 65_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej oraz Spraw Organizacyjnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 64_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 63_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 62_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 61_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Uchwała 60_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 59_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie, położonej przy ul. Legionów 3/21.
Uchwała 58_VII_92 z dnia 30 września 1992r. w sprawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie zalewu, położonego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Lubaczowie.

VI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 27 sierpnia 1992 r.

Uchwała 57_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie zobowiązań finansowych i innych wynikłych z wniosków pokontrolnych Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 1992 roku.
Uchwała 56_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie uzupełnienia Statutu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 55_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie zamiany działki nr ewidencyjny 3377 o powierzchni 0.0367ha będącej własnością Pani Stefanii Weselak zam. Lubaczów oś. Unii Lubelskiej 1/24 na część działki nr 3410, położonej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 54_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Lubaczowie w dzielnicy Mazury.
Uchwała 53_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w Lubaczowie przy ul. Rynek 29.
Uchwała 52_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 51_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej oraz Spraw Organizacyjnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 50_VI_92 z dnia 27 sierpnia 1992r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

V Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 30 czerwca 1992 r.

Uchwała 49_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na II półrocze 1992 roku.
Uchwała 48_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta.
Uchwała 47_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Lubaczowa i Regulaminie Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 46_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 45_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr 145_XXI_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 1991r. W sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w drodze likwidacji.
Uchwała 44_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.
Uchwała 43_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie ustalenia opłatyza korzystanie z mienia miejskiego w 1992r.
Uchwała 42_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie zmiany uchwały nr 119_XVII_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 sierpnia 1991r. W sprawie zbyciana drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 3820 o powierzchni 0.2903ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Cichej.
Uchwała 41_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie zmiany uchwały nr 122_XVII_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego nr 97 oznaczonej numerem ewidencyjnym 3410 o powierzchni 0.3450ha.
Uchwała 40_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 2761, położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała 39_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie nabycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego.
Uchwała 38_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie zmian uchwał nr 133_XX_91 z dnia 28.XII.1991r. i nr 27_III_93 z dnia 30.IV.1992r. Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 37_V_92 z dnia 30 czerwca 1992r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej, a położonych w Lubaczowie przy ul. Myśliwskiej.

IV Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 29 maja 1992r.

Uchwała 36_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie zmiany Uchwały nr 23_II_92 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 marca 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 35_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22_II_92 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 marca 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 34_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 33_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 32_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 31_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie ustanowienia Fundacji im. „Solidarności Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie.
Uchwała 30_IV_92 z dnia 29 maja 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie.

III Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 30 kwietnia 1992 r.

Uchwała 29_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr 88_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. W sprawie uchwalenia Statutu Związku Gmin Ziemi Przemyskiej.
Uchwała 28_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 27_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 2710, położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała 26_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad udzielania pomocy społecznej w zakresie sprawienia pogrzebu.
Uchwała 25_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 24_III_92 z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1991 rok.

II Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 24 marca 1992 r.

Uchwała 23_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Z-cy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 22_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 21_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Lubaczowie.
Uchwała 20_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej wynikłej z wykonania budżetu za 1991 rok.
Uchwała 19_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.
Uchwała 18_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Funduszu Socjalnego Wsi na 1992 rok.
Uchwała 17_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 1836 o powierzchni 0,0400ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Westerplatte.
Uchwała 16_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zbycia na drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 1896 o powierzchni 0.0616ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała 15_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta.
Uchwała 14_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 1_I_92 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 5 lutego 1992r. W sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1992 roku.
Uchwała 13_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia uproszczonego planu szczegółowego budownictwa jednorodzinnego dla obszaru określonego w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, symbolami”B 42 MNj” oraz „B 43 MNj)UR”.
Uchwała 12_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zmian w Uchwale nr 127_XVIII_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 października 1991r. W sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 11_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1992 rok.
Uchwała 10_II_92 z dnia 24 marca 1992r. w sprawie podatku od środków transportowych na 1992 rok.

I Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 5 lutego 1992 r.

Uchwała 9_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie odwołania sekretarza miasta.
Uchwała 8_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na I półrocze 1992 roku.
Uchwała 7_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 59_X_90 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 1990 dot. ustalenia diet dla radnych.
Uchwała 6_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie zmian w Uchwale nr 127_XVIII_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 4 października 1991 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 5_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie wykupu działku nr 2069)6 stanowiącej własność Pani Marii Białek c. Stanisława zam. Lubaczów ul. Mickiewicza 76.
Uchwała 4_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej.
Uchwała 3_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Uchwała 2_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 1_I_92 z dnia 5 lutego 1992r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1992 roku.

XXI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 21 grudnia 1991 r.

Uchwała 145_XXI_91 z dnia 21 grudnia 1991r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w drodze likwidacji.

XX Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 28 listopada 1991 r.

Uchwała 143_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr 44_VII_90 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 października 1990r. W sprawie zbycia nieruchomości tj. budynku nr 4 przy ul. 9 Maja oraz budynku po starej weterynarii w Lubaczowie.
Uchwała 142_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym lokatorom.
Uchwała 141_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie będących przedmiotem użytkowania wieczystego.
Uchwała 141_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie będących przedmiotem użytkowania wieczystego.
Uchwała 140_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 139_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w Lubaczowie.
Uchwała 138_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 137_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 136_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonych w Lubaczowie.
Uchwała 135_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia nieruchomości, położonych w Lubaczowie przy ulicy Partyzantów.
Uchwała 134_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 4976)2 o powierzchni 0.0915ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej, będącej własnością Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 133_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Lubaczowie.
Uchwała 132_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Lubaczowie w Dzielnicy Mazury, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerami 4569 o powierzchni 0.2397ha i o powierzchni 1.9699ha.
Uchwała 131_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zamiany działek budowlanych, położonych w Lubaczowie.
Uchwała 130_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie powołania reprezentanta Miasta w Komunalnym Związku Gmin Ziemi Przemyskiej.
Uchwała 129_XX_91 z dnia 28 listopada 1991r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1991 rok.

XVIII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 4 października 1991 r.

Uchwała 128_XVIII_91 z dnia 4 października 1991r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 98_XIV_91 z dnia 17 maja 1991r.
Uchwała 127_XVIII_91 z dnia 4 października 1991r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 126_XVIII_91 z dnia 4 października 1991r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

XVIII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 27 sierpnia 1991 r.

Uchwała 125_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 4296 o powierzchni 0.9970ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego 13.
Uchwała 124_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 3570)1 o powierzchni 0.2680ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała 123_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej przy ul. Mazury w Lubaczowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 4617)3 o powierzchni 8.4448 ha.
Uchwała 122_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego nr 97, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3410 o powierzchni 0.3450 ha.
Uchwała 121_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 1885 o powierzchni 0.0256ha położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała 120_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Lubaczowa obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 października 1991r.
Uchwała 119_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa numerem 3820 o powierzchni 0.2903ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Cichej.
Uchwała 118_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie wydzierżawienia terenu na okres do 10 lat z przeznaczeniem pod budowę tymczasowych garaży przenośnych dla mieszkańców osiedli wielorodzinnych w Lubaczowie.
Uchwała 117_XVII_91 z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zmiany uchwały nr 65_XI_91 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz w celu wykonywania zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym.

XVI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 28 czerwca 1991 r.

Uchwała 116_XVII_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała 115_XVI_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 114_XVI_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na II półrocze 1991 roku.
Uchwała 113_XVI_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1991 rok.
Uchwała 112_XVI_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 4 w Lubaczowie.
Uchwała 111_XVI_91 z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa oraz Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Lubaczowa.

XV Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 17 maja 1991r.

Uchwała 110_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 109_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 108_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 191 rok dot. finansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej.
Uchwała 107_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Lubaczowa na 1991 rok.
Uchwała 106_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną przy ul. Kopernika w Lubaczowie.
Uchwała 105_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie.
Uchwała 104_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomość położoną przy ul. Unii Lubelskiej w Lubaczowie.
Uchwała 103_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie wykupu i zamiany nieruchomości położonych w Lubaczowie.
Uchwała 102_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Matejki.
Uchwała 101_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomość położoną przy oś. Mickiewicza w Lubaczowie.
Uchwała 100_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie nadania nazwy osiedla im. Jana Pawła II w mieście Lubaczowie.
Uchwała 99_XV_91 z dnia 17 maja 1991r. w sprawie nadania nazwy ulicy Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w m. Lubaczów.

XIV Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 30 kwietnia 1991 r.

Uchwała 98_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
Uchwała 97_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie powołania reprezentanta Miasta w Komunalnym Związku Gmin.
Uchwała 96_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie zmiany nieruchomości położonych w Lubaczowie.
Uchwała 95_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie, przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Uchwała 94_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
Uchwała 93_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie określenia zasad i trybu organizowania oraz przeprowadzania przetargów na wolne lokale użytkowe znajdujące się na terenie miasta Lubaczowa, stanowiące mienie miasta.
Uchwała 92_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. Zmieniająca uchwałę nr 68/XII/91 z dnia 27 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokość zwolnień tych podatków w 1991 roku.
Uchwała 91_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. zmieniająca uchwałę nr 72/XII/91 z dnia 27 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych oraz należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Uchwała 90_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia opłaty pastwiskowej na mieniu miejskim w 1991 roku.
Uchwała 89_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Lubaczowa na 1991 rok.
Uchwała 88_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin.
Uchwała 87_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie udzielenia absoluterium dla Zarządu Miasta Lubaczowa.
Uchwała 86_XIV_91 z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta Lubaczowa za 1990 rok.

XIII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 22 marca 1991 r.

Uchwała 85_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejskiej Lubaczów gruntów z przeznaczeniem od budowę drogi łączącej ul. Unii Lubelskiej z ul. Mickiewicza.
Uchwała 84_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie zbycia na drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 11.
Uchwała 83_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Uchwała 82_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Funduszu Socjalnego Wsi na 1991 rok.
Uchwała 81_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej wynikłej z wykonania budżetu na 1990 rok oraz funduszu zasobowego.
Uchwała 80_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 1991 rok.
Uchwała 79_XIII_91 z dnia 22 marca 1991r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej w Lubaczowie.

XII Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 27 lutego 1991 r.

Uchwała 78_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu nazw ulic i osiedli miasta Lubaczowa.
Uchwała 77_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Uchwała 76_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie zbycia na drodze przetargu ofertowego nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza nr 6.
Uchwała 75_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie zbycia na drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Legionów nr 4 tj. budynku po byłej PZPR.
Uchwała 74_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego.
Uchwała 73_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie zatwierdzenia miejskiego programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 1991-2000.
Uchwała 72_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych oraz należności z tytułu podatków i opłat.
Uchwała 71_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie powołania na terenie miasta Lubaczowa Komitetu ds. Obchodów 200-nej Rocznicy Konstytucji 3-go Maja.
Uchwała 70_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 69_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Uchwała 68_XII_91 z dnia 27 lutego 1991r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatków i opłat lokalnych oraz wysokości zwolnień tych podatków w 1991 roku.

XI Sesja Rady Miejskiej I kadencji w dniu 30 stycznia 1991 r.

Uchwała 67_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie utworzenia spółki z o.o.
Uchwała 66_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
Uchwała 65_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz w celu wykonywania zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym.
Uchwała 64_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
Uchwała 63_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Uchwała 62_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie przekazania części likwidowanego majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
Uchwała 61_XI_91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie reorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Jabłońska; samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej; k.jablonska (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-04-11 10:57
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-12 13:29

X Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 21 grudnia 1990 r.

IX Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 29 listopada 1990 r.

VII Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 29 października 1990 r.

VI Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 3 października 1990 r.

V Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 10 sierpnia 1990 r.

IV Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 5 lipca 1990 r.

III Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 20 czerwca 1990 r.

II Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 11 czerwca 1990 r.

I Sesja Rady Miejskiej I kadencji z dnia 6 czerwca 1990 r.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-19 10:16:46