Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej YAKXS nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi YAKXS nn 0,4 kV - GPR.6733.5.2023

„Budowa linii elektroenergetycznej kablowej YAKXS nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi YAKXS nn 0,4 kV w miejscowości Lubaczów” na działkach nr ewid. 5773/9, 5773/38, 5773/39, 5773/40, 5773/41, 1463/34, 1463/35, 1463/36, 1463/33, 1463/32, 1463/31, 1463/30, 5773/37, 5773/36, 5773/35, 5773/34, 5773/33, 5773/28.

GPR.6733.5.2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
   data wytworzenia: 2023-03-28
  • opublikował: Beata Antonik-Kamińska; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2023-03-28 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Beata Antonik-Kamińska; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2023-03-28 12:37

Budowa odcinka sieci elektroenergetyczne kablowej SN 15kV w linii kolejowej nr 101 relacji Munina - Hrebenne - I-IV-746.2.5.2023

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV w km ok. 38+747 linii kolejowej nr 101 relacji Munina - Hrebenne, na części działki o nr ewid. 1994/34 obręb 0001 Lubaczów, w gminie miejskiej Lubaczów, powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim, na terenie kolejowym zamkniętym".

Przebudowa linii 110kV Tomaszów Południu - Lubaczów - Etap I - OS-IV.7440.03.2023

Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej inwestycji: "Przebudowa linii 110 kV Tomaszów Południa - Lubaczów" Etap I (gm. Tomaszów Lubelski, gm. Bełżec,  - pow. lubaczowski).

Budowa linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Lubaczów - GPR.6733.3.2023

W dniu 26.01.2023 r. na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Kucharczyka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą : "Budowa linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Lubaczów"

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play - GPR.6733.2.2023

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Play o nominale LBC7119A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową” na działce nr ewid. 5307/6 położonej w mieście Lubaczowie.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - N-VIII.7820.1.30.2022

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km 39+958 do 45+076 i 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 - GPR.6733.19.2022

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90” na działkach nr ewid. 2736, 2727, 2739/1 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 - GPR.6733.18.2022

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” na działkach nr ewid. 3575/70, 3575/24, 3569/1, 3572, 3573 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 - GPR.6733.16.2022

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 445/17, 445/16, 445/15, 445/14 w mieście Lubaczowie”

Budowa linii energetycznej kablowej wraz z szafą kablową i przyłączem kablowym - GPR.6733.17.2022

„Budowa linii energetycznej kablowej wraz z szafą kablową i przyłączem kablowym” na
działkach nr ewid. 4441, 4456, 4464, 4457/1, 4457/3, 4466, 4467.

Przebudowa odcinka linii 110 kV relacji Tomaszów Południe-Lubaczów na fragmencie działki nr. ewid. 420 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy - Wojewoda Podkarpacki - IV.746.2.32.2022

Przebudowa odcinka linii 110 kV relacji Tomaszów Południe-Lubaczów na fragmencie działki nr. ewid. 420 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy, w km ok. 38,112 osi linii kolejowej nr 101 relacji Munina-Hrebenne.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w Lubaczowie - GPR.6733.15.2022

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1654/4, 1654/3, 1654/2, 1654/1, 1654/9, 1653 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa dwóch przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z dwiema liniami światłowodowymi dla elektrowni fotowoltaicznych Lubaczów II oraz Lubaczów III - GPR.6733.14.2022

„Budowa dwóch przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z dwiema liniami światłowodowymi dla elektrowni fotowoltaicznych Lubaczów II oraz Lubaczów III” na działkach nr ewid. 267/16, 267/17, 267/31, 267/2, 267/4, 366, 377/2, 420, 500, 552/2, 665, 666, 5306, 2167/5, 2167/2, 2123, 2207/10.

Przebudowa rowu otwartego na rów kryty wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych - GPR.6733.13.2022

Przebudowa rowu otwartego na rów kryty wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 3575/63, 3575/55, 3574/1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - GPR.6733.11.2022

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. 718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 718/5, 718/6, 718/7, 718/8, 718/9.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w Lubaczowie - GPR.6733.10.2022

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w Lubaczowie" na działkach nr ewid. 3575/60, 3575/26, 3575/69, 3575/70

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w Lubaczowie - GPR.6733.9.2022

"Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 w Lubaczowie" na dzaiałkach nr ewid. 1076, 1075/2, 1075/1.

Budowa zbiornika wody uzdatnionej z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Lubaczowie - GPR.6733.7.2022

„Budowa zbiornika wody uzdatnionej z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Lubaczowie” na działce nr ewid. 2087/3 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa odcinka kanalizacji wód popłucznych wraz z infrastrukturą - GPR.6733.6.2022

„Budowa odcinka kanalizacji wód popłucznych wraz z infrastrukturą” na działkach nr ewid. 2087/3, 2085, 2087/4 i 2299/1 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 w Lubaczowie - GPR.6733.5.2022

"Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 w Lubaczowie" na działkach nr ewid. 1300/2, 1338, 1347, 1349, 1346.

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą SzK, przyłączem kablowym i złączem licznikowym. - GPR.6733.4.2022

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą SzK, przyłączem kablowym i złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1654/9, 1654/2 położonych w mieście Lubaczowie.

Budowa linii energetycznej kablowej nN0,4 kV wraz z szafą SzK, przyłączem kablowym i złączem ZL licznikowym - GPR.6733.3.2022

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą SzK, przyłączem kablowym i złączem ZL licznikowym na działkach nr ewid. 1776/10, 1598, 1776/9 położonych w mieście Lubaczowie

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablowo - pomiarową SzK+P - GPR.6733.2.2022

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablowo - pomiarową SzK+P na działkach nr ewid. 577, 582/1, 582/2, 583 położonych w mieście Lubaczów - GPR.6733.2.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego - GPS.6733.28.2021

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)"

Przebudowa linii 110kV Tomaszów Południe - Lubaczów - GPR.6733.28.2021

Przebudowa linii 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów na dz. nr ewid. 175, 158, 159, 160 ,162, 163, 164, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 147, 148, 156, 150, 149, 151, 153, 154, 155, 176, 244, 223, 225, 226, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243/2, 265, 268/1, 268/2, 268/4, 268/6, 267/14, 267/15, 267/29, 378, 419, 420, 504, 505, 503, 524, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 525, 5306, 1150/2, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081/1, 2115/1, 2115/2, 2116/2, 2116/1, 2118/3, 2119, 2120/1, 2121, 2122, 2123, 2207/10, 2207/9.

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R - I-IV.746.2.48.2021

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na linii kolejowej nr 101 (MUNINA - HREBENNE) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie na działce nr ewid. 1994/34 obręb 0001 Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ul. Leśnej w Lubaczowie - GPR.6733.27.2021

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Leśnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1484/1, 1485, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Sadowej w Lubaczowie - GPR.6733.26.2021

„Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Sadowej w Lubaczowie”, na działkach nr ewid. 2085, 2087/4, 2115/3, 2116/4, 2116/3, 2116/1, 2116/2, 1150/2, 5306, 525, 551, 552/2, 578, 577, 553/2.

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ABR.6740.1.71.2021

drukuj (Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ABR.6740.1.71.2021)

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej - GPR.6733.25.2021

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 5298/2, 5298/3, 5299, 5306, 3417/1, 3438/34, 3440/13, 3440/11, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 3571/13, 3575/126, 3580.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi - GPR.6733.24.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie ma działkach o numerach ewidencyjnych: 3439/1, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 4005, 4500, 4505/1, 4546, 5579, 5578, 5545, 5591, 5593.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej - GPR.6733.23.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 3416/1, 3581/29, 3581/19, 3581/21, 3581/16, 3581/17, 3575/125, 3575/126, 3581/13, 3472/8, 4005.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej - GPR.6733.22.2021

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Lubaczowie na działakach ewid. 1631/4, 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Szpitalnej - GPR.6733.21.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Szpitalnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1672/1, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy - GPR.6733.20.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027,1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2,1038/5,1038/4, 1038/3, 1039/4, 1039/6, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050

Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gruntu 2523/3 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i Marii Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.18.2021

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1947/11, 1946/3, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1942/3, 1943/5 w Lubaczowie. - GPR.6733.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego - GPS.6733.3.2021

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)”

Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.10.2021

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE100 SDR17,6 dn 110 oraz budowa przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn40 na działkach nr ewid. 1450, 1189 w Lubaczowie. - GPR.6733.15.2021

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn 63 oraz przyłącze gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach nr ewid. 1654/9, 1654/5, 1654/4 w Lubaczowie. - GPR.6733.14.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 28, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 27 w miejscowości Lubaczów. - GPR.6733.13.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.12.2021

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.9.2021

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.33.2020

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.8.2021

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa z rur PE100 SDR17,6 dn 160 na działkach nr ewid. 3205, 3226 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6220.1.13.2020

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.4.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.3.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.2.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-28 12:38:08