Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej - GPR.6733.25.2021

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 5298/2, 5298/3, 5299, 5306, 3417/1, 3438/34, 3440/13, 3440/11, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 3571/13, 3575/126, 3580.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi - GPR.6733.24.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie ma działkach o numerach ewidencyjnych: 3439/1, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 4005, 4500, 4505/1, 4546, 5579, 5578, 5545, 5591, 5593.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej - GPR.6733.23.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 3416/1, 3581/29, 3581/19, 3581/21, 3581/16, 3581/17, 3575/125, 3575/126, 3581/13, 3472/8, 4005.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej - GPR.6733.22.2021

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Lubaczowie na działakach ewid. 1631/4, 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Szpitalnej - GPR.6733.21.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Szpitalnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1672/1, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy - GPR.6733.20.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027,1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2,1038/5,1038/4, 1038/3, 1039/4, 1039/6, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050

Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gruntu 2523/3 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i Marii Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.18.2021

drukuj (Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gruntu 2523/3 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i Marii Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.18.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Beata Antonik; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-07-21 08:19
 • zmodyfikował: Beata Antonik; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 14:50

GPR.6733.18.2021

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 5410/65, 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5097/8 w Lubaczowie. - GPR.6733.17.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-07-16 13:40

GPR.6733.17.2021

Rozbudowa nawierzchni dróg gminnych w Lubaczowie: nr 104954R ul. Parkowa i ul. Mały Lążek w km 0+002,85 - 0+283,35, nr 104956R ul. Monte Cassino w km 0+000 - 0+154 - ABR.6740.1.71.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Lubaczowski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-07-13 12:11

ABR.6740.1.71.2021

 • ABR.6740.1.71.2021.pdf (PDF) ABR.6740.1.71.2021.pdf 48.64kB - [Google Docs - Viewer] otwórz plik w Google Docs - Viewer
  (dodano: 2021-07-14 09:01, ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 09:03)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Lubaczowski
   data wytworzenia: 2021-07-07
  • opublikował: Maciej Kobiałka
   data publikacji: 2021-07-14 09:01
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
   ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 09:03

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1947/11, 1946/3, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1942/3, 1943/5 w Lubaczowie. - GPR.6733.16.2021

drukuj (Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1947/11, 1946/3, 1945/3, 1944/3, 1943/4, 1942/3, 1943/5 w Lubaczowie. - GPR.6733.16.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Beata Antonik; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-06-21 08:01

GPR.6733.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego - GPS.6733.3.2021

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)”

Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.10.2021

drukuj (Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie - GPR.6733.10.2021)

GPR.6733.10.2021

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.10.2021

„Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE100 SDR17,6 dn 110 oraz budowa przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn40 na działkach nr ewid. 1450, 1189 w Lubaczowie. - GPR.6733.15.2021

drukuj (Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE100 SDR17,6 dn 110 oraz budowa przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn40 na działkach nr ewid. 1450, 1189 w Lubaczowie. - GPR.6733.15.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-06-16 15:29

GPR.6733.15.2021

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn 63 oraz przyłącze gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach nr ewid. 1654/9, 1654/5, 1654/4 w Lubaczowie. - GPR.6733.14.2021

drukuj (Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn 63 oraz przyłącze gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach nr ewid. 1654/9, 1654/5, 1654/4 w Lubaczowie. - GPR.6733.14.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-06-16 15:25
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:40

GPR.6733.14.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 28, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 27 w miejscowości Lubaczów. - GPR.6733.13.2021

drukuj (Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 28, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 27 w miejscowości Lubaczów. - GPR.6733.13.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kania; Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; a.kania (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Beata Antonik; Inspektor w Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; b.antonik (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2021-05-10 10:42

GPR.6733.13.2021

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.13.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 28, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 27 w mieście Lubaczowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.12.2021

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.9.2021

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.33.2020

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.8.2021

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa z rur PE100 SDR17,6 dn 160 na działkach nr ewid. 3205, 3226 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6220.1.13.2020

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.4.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.3.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.2.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 14:00:27