Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 5410/65, 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5097/8 w Lubaczowie. - GPR.6733.17.2021

Rozbudowa nawierzchni dróg gminnych w Lubaczowie: nr 104954R ul. Parkowa i ul. Mały Lążek w km 0+002,85 - 0+283,35, nr 104956R ul. Monte Cassino w km 0+000 - 0+154 - ABR.6740.1.71.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL” na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów” na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, 5773/20, 5773/21, 5773/22, 5773/23, 5773/24, 5773/25, 5773/26, 5773/27, 1463/19, 1463/20, 1463/21, 1463/22, 1463/23, 1463/24, 1463/25, 1463/26 w mieście Lubaczowie.

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE 100 SDR 17,6 dn 160 na działce nr ewid. 3205 i części działki nr ewid. 3226 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów))

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 28, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 27 w mieście Lubaczowie

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów” na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, 5773/

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE 100 SDR 17,6 dn 160 na działce nr ewid. 3205 i części działki nr ewid. 3226 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa z rur PE100 SDR17,6 dn 160 na działkach nr ewid. 3205, 3226 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o zmianie trasy planowanej inwestycji celu publicznego

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa) z rur PE 100 SDR 17,6 dn 160 na działce nr ewid. 3205 i części działki nr ewid. 3226 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 mieście Lubaczowie”

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-27 13:21:06