Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego - GPS.6733.28.2021

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)"

Przebudowa linii 110kV Tomaszów Południe - Lubaczów - GPR.6733.28.2021

Przebudowa linii 110 kV Tomaszów Południe – Lubaczów na dz. nr ewid. 175, 158, 159, 160 ,162, 163, 164, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 147, 148, 156, 150, 149, 151, 153, 154, 155, 176, 244, 223, 225, 226, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243/2, 265, 268/1, 268/2, 268/4, 268/6, 267/14, 267/15, 267/29, 378, 419, 420, 504, 505, 503, 524, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 525, 5306, 1150/2, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081/1, 2115/1, 2115/2, 2116/2, 2116/1, 2118/3, 2119, 2120/1, 2121, 2122, 2123, 2207/10, 2207/9.

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R - I-IV.746.2.48.2021

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na linii kolejowej nr 101 (MUNINA - HREBENNE) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie na działce nr ewid. 1994/34 obręb 0001 Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ul. Leśnej w Lubaczowie - GPR.6733.27.2021

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Leśnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1484/1, 1485, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Sadowej w Lubaczowie - GPR.6733.26.2021

„Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Sadowej w Lubaczowie”, na działkach nr ewid. 2085, 2087/4, 2115/3, 2116/4, 2116/3, 2116/1, 2116/2, 1150/2, 5306, 525, 551, 552/2, 578, 577, 553/2.

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej - GPR.6733.25.2021

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 5298/2, 5298/3, 5299, 5306, 3417/1, 3438/34, 3440/13, 3440/11, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 3571/13, 3575/126, 3580.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi - GPR.6733.24.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Prusa i ul. św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie ma działkach o numerach ewidencyjnych: 3439/1, 3452/15, 3453/3, 3454, 3461, 3472/24, 4005, 4500, 4505/1, 4546, 5579, 5578, 5545, 5591, 5593.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej - GPR.6733.23.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Lubaczowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 3416/1, 3581/29, 3581/19, 3581/21, 3581/16, 3581/17, 3575/125, 3575/126, 3581/13, 3472/8, 4005.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej - GPR.6733.22.2021

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Lubaczowie na działakach ewid. 1631/4, 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Szpitalnej - GPR.6733.21.2021

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Szpitalnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1672/1, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/7.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy - GPR.6733.20.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027,1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2,1038/5,1038/4, 1038/3, 1039/4, 1039/6, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 5410/65, 2051/21, 2056/9, 2062/14, 5097/9, 5097/8 w Lubaczowie. - GPR.6733.17.2021

Rozbudowa nawierzchni dróg gminnych w Lubaczowie: nr 104954R ul. Parkowa i ul. Mały Lążek w km 0+002,85 - 0+283,35, nr 104956R ul. Monte Cassino w km 0+000 - 0+154 - ABR.6740.1.71.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Lubaczowski
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-07-13 12:11

ABR.6740.1.71.2021

 • ABR.6740.1.71.2021.pdf (PDF) ABR.6740.1.71.2021.pdf 48.64kB - [Google Docs - Viewer] otwórz plik w Google Docs - Viewer
  (dodano: 2021-07-14 09:01, ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 09:03)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Lubaczowski
   data wytworzenia: 2021-07-07
  • opublikował: Maciej Kobiałka
   data publikacji: 2021-07-14 09:01
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
   ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 09:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o wszczęciu postępowania administracyjnego - GPS.6733.3.2021

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.12.2021

Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z szafą kablową SzK oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1, 24/11, 24/1, 24/2 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 2870/5, 2872/1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.9.2021

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilenia budynków mieszkalnych w m. Lubaczów na działkach nr ewid. 1463/3, 1463/15, 1463/14, 1463/13, 5773/13, 5773/12, 5773/11, 5773/10, 5773/1, 5773/14, 5773/18, 5773/19, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.33.2020

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE-dn 90 na działkach nr ewid. 2522/1, 2523/1 w mieście Lubaczowie”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.8.2021

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 kPa z rur PE100 SDR17,6 dn 160 na działkach nr ewid. 3205, 3226 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6220.1.13.2020

„Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3” na działkach nr ewid. 2978, 1100/4, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 obr. Dachnów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.4.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1566, 1782, 1974/3, 1974/2 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.3.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działce nr ewid. 1557/4 w Lubaczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPR.6733.2.2021

Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE-dn 63 na działkach nr ewid. 1458/9, 1458/8, 1458/7 w Lubaczowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25335
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-19 09:19:04