Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2023

Data wpływu

Przedmiot wniosku

Referat prowadzący

Data odpowiedzi

Forma odpowiedzi

2023.01.12

Wniosek o udostępnienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok.

Skarbnik Miasta

2023.01.12

e-mail

2023.01.16

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 poprzez wypełnienie ankiety.

Skarbnik Miasta

2023.01.30

Wypelniono ankietę on-line.

2023.01.17

Wniosek o udostępnienie umów zawartych ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działąjącymi na terenie.

Sekretarz Miasta

2023.02.02

e-mail

2023.01.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez wypełnienie ankiety na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Państwa gminie.

Biur Promocji i Informacji

W trakcie realizacji.

2023.01.19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez uzupełnienie ankiety na temat pdusmowania preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy w Polsce, na rzecz gospodarstw domowych.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji.

2023.01.24

Wniosek dot. zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023:

 1. Jakie inwestycje zostały zaplanowane na rok 2023r. na terenie gminy w placówkach oświatowych oraz na obszarze gminy?
 2. Jakie wydatki mają zaplanowane placówki oświatowe podlegające gminie zgłoszone do tegorocznego budżetu. Proszę o wskazanie kiedy planowo mają być zrealizowane i jakie kwoty są na nie przeznaczone.
 3. Czy w roku 2023 przewidziane jest utworzenie nowych placówek oświatowych?
 4. Czy gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wnioski o dofinansowanie z projektów rządowych. Jeżeli tak to jakie są to projekty i kiedy będzie ich realizacja?
 5. Czy gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wniosek o dofinansowanie z projektów unijnych? Jeżeli tak to jakie są to projekty i na jakim etapie jest wniosek (w przypadku projektów unijnych gdzie jest już podpisana umowa proszę o informację na kiedy zaplanowana jest realizacja)?
 6. Czy planowane jest zagospodarowanie świetlic wiejskich, parków, osiedli w urządzenia małej architektury tj.: place zabaw, siłownie plenerowe?

Skarbnik Miasta
Referat Inwestycji i Rozwoju

2023.02.06

e-mail

2023.01.31

Wniosek dot. równego traktowania w JST.

Sekretarz Miasta

2023.02.03

e-mail

2023.02.02

Wniosek o podanie informacji w zakresie prowadzonego audytu wewnętrzengo tj.:

 1. kopii zawartej umowy z audytorem w roku 2021, 2022 oraz 2023,
 2. informacji na temat sposobu wyboru wykonawcy,
 3. roczny plan audytu wewnętrznego na lata 202, 2021, 2022 oraz 2023,
 4. roczne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego za lata 2020, 2021 oraz 2022,
 5. sprawozdania z zadań audytowych przeprowadzonych w latach 2020, 2021 oraz 2022.

Sekretarz Miasta

2023.02.13

e-mail

2023.02.03

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat zaświadczeń wydawanych przez każdy wydział samorządu terytorialnego oraz przyjmowanych wniosków w roku 2022.

Sekretarz Miasta

2023.02.16

e-mail

2023.02.08

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W trakcie realizacji.

2023.02.28

Wniosek dot. ilości wniosków oraz zameldowań zaewidencjonowanych w rejestrze PESEL na terenie rodzinnych ogródków działkowych.

Sekretarz Miasta

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.03.06

e-mail

2023.03.01

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych:

 • Liczbę, nazwę i status prawny (podmiot prywatny czy publiczny) podmiotów startujących w kolejnych przetargach na usługi związane z wywozem śmieci w latach 2013-2018
 • Nazwy podmiotów z którymi zostały zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz okres obowiązywania tych umów w latach 2013-2018
 • Liczbę gospodarstw domowych, z których odbierane były odpady komunalne (liczba punktów odbioru) w latach 2013-2018
 • Całkowity koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2018

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.02.03

e-mail

2023.03.08

Wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie prac projektowych i decyzji administracyjnych dotyczących budowy zbiornika retencyjnego w pobliżu ogródków działkowych przy ul. Działkowej w pobliżu rzeki Sołotwy w Lubaczowie.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2023.03.23

Poczta tradycyjna.

2023.03.15

Ankieta dotycząca ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej gminy.

Sekretarz Miasta

2023.03.16

e-mail

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2023-01-16 09:25
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1033
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-23 08:41:40