Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2010 roku

Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 210/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów oraz zasad jej koordynacji.
Zarządzenie Nr 209/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 208/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa .
Zarządzenie Nr 207/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 206/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 205/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 204/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 203/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 202/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2010rok.
Zarządzenie Nr 201/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 200/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 199/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 198/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 197/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 196/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 195/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 194/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 193/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011.
Zarządzenie Nr 192/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 191/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 190/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie terminu .
Zarządzenie Nr 189/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 188/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 187/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 186/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 185/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 184/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 183/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 182/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 181/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia w podatku od nieruchomości
Zarządzenie Nr 180/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 179/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 178/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok
Zarządzenie Nr 177/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok
Zarządzenie Nr 176/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy w 2010 roku
Zarządzenie Nr 175/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok
Zarządzenie Nr 174/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok
Zarządzenie Nr 173/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej z 3 ust. 2 umowy administrowanie Cmentarzami Komunalnymi z dnia 31.12.2007
Zarządzenie Nr 172/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa
Zarządzenie Nr 171/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 170/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 168/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 166/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 165/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 164/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 października r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 163/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 października 2010 r. w sprawie udziału miasta Lubaczowa w powiatowym ćwiczeniu obronnym.
Zarządzenie Nr 162/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 161/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 160/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 159/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Zarządzenie Nr 158/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 157/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia założeń projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2011 rok oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu .
Zarządzenie Nr 156/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego .
Zarządzenie Nr 155/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr4775/3 .
Zarządzenie Nr 154/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 153/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 131/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lipca 2010r. .
Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym .
Zarządzenie Nr 151/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr652 2010 rok .
Zarządzenie Nr 150/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki nr2557 2010 rok .
Zarządzenie Nr 149/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 147/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 146/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2010 r. .
Zarządzenie Nr 145/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie najmu części działki nr2678/1 .
Zarządzenie Nr 144/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w części działki nr5397.
Zarządzenie Nr 143/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 142/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części działki nr5307/5 .
Zarządzenie Nr 141/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 140/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 138/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem w mieście Lubaczów .
Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 135/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy .
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia,wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmiany jednostki organizacyjnej realizującej zadania " Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją solarną w części istniejących pomieszczeń kotłowni węglowej w budynki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 131/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku. " Wyprawka szkolna". .
Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym .
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .
Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 125/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 120/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowania za 2009 rok Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .
Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 113/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa 2010 rok .
Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy .
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członków ze składu w obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr 100/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych.
Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 97/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w skutek powodzi.
Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 93/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie umorzenia raty opłaty adiacenckiej wraz z należnymi odsetkami za rok 2010.
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 roku.
Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji.
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r..
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta.
Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa i w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 roku.
Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2009 r..
Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opracowania instrukcji postępowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów.
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2009 r..
Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania z monitorowania procesów i usług w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia celów jakościowych na 2010 r. dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularza planowania i monitorowania celów jakościowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia procedury badania poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z Normą ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia polityki szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie umorzenia 50% należności z tytułu odsetek od zaległości z tytułu wykupu lokalu użytkowego.
Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów krótkoterminowego.
Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Miasta Lubaczowa na rok 2010.
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miast Lubaczowa na 2010 rok .
Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 luty 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe .
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Elżbiety Dec.
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie procedury opracowania i zatwierdzenia arkusza organizacji prac publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów na rok szkolny 2010/2011.
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 luty 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.
Zarządzenie Nr 11a/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji - beneficjentów ostatecznych do programu "ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego" realizowanego w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawczego.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-27 09:26
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:21:22