Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2005 roku

Zarządzenie Nr 236/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 235/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 234/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 233/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 232/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 231/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 230/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 229/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 228/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 226/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie opracowania projektu budowlanego dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze stadium wykonalności projektów na osiedlu MAZURY II w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 225/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie opracowania projektu budowlanego dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze stadium wykonalności projektów dla terenów objętych opracowaniem MPZ - Kompleks Rekreacyjno-Sportowy w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 224/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody Zakładowi Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie na przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej w Lubaczowie własności rzeczy i praw majątkowych - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 223/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubaczów nieruchomości niezbędnych do realizacji celu publicznego i zadań własnych miasta.
Zarządzenie Nr 222/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży na terenie miasta Lubaczowa książki pt. "Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1941" stanowiącą własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 221/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami.
Zarządzenie Nr 220/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 219/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 218/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 217/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 216/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 215/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2005r.
Zarządzenie Nr 214/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Akacjowej w Lubaczowie na odcinku od osiedla Mazury do ulicy Lipowej (w km 0+012,5-0+302,5).
Zarządzenie Nr 213/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 212/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 211/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 210/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu.
Zarządzenie Nr 209/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 208/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 207/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 206/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 205/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 204/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 203/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 201/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmiany części zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 18/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005.
Zarządzenie Nr 200/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 199/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie niedopłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Lubaczowie dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 198/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 197/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 października 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 196/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 195/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 194/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200-315 mm i długości 884 mb, przyłącza domowe o średnicy 160-200 mm i długości 478 m na osiedlu Mały Łążek w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200-315 mm i długości 1.695 mb, przyłącza domowe o średnicy 160-200 mm i długości 343 m, przepompownia sieciowa - szt. 1 z zasilaniem alektrycznym przy ul. MAZURY w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 192/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200-315 mm i długości 240 mb, przyłącza domowe o średnicy 200 mm i długości 171 m przy ulicy Chrobrego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Unii Lubelskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Wyszyńskiego w Lubaczowie (prawa strona na odcinku do mostu do ulicy Słonecznej).
Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie remontu chodnika przy ul. Rynek w Lubaczowie (od strony sklepu mleczarskiego).
Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie Nr 186/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2005r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji "Dnia Edukacji Narodowej" nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 października 2005r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonego na dzień 10 października 2005 r.
Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 października 2005r. w sprawie przeprowadzanie kontroli podatkowej poboru opłaty targowej.
Zarządzenie Nr 183/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 182/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 września 2005r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami.
Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 177/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 2005r. w sprawie zamiany dzierżawionej działki.
Zarządzenie Nr 176/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 175/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 września 2005r. w sprawie powołania komiscji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie remontu mostu na osiedlu Folwarki w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 174/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 września 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 173/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wybnorczych.
Zarządzenie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 września 2005r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej-osiedle zad.II.
Zarządzenie Nr 165/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 163/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie dzierżawy części działki.
Zarządzenie Nr 162/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 161/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 160/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 159/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 158/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 157/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 156/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 155/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 154/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawnego i odsetek za zwłokę.
Zarządzenie Nr 153/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 152/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 151/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 150/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 149/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 września 2005r. zmieniające Zrządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 148/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 147/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 146/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 144/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2005 rok
Zarządzenie Nr 143/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 142/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 141/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 140/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 139/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 138/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacji Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 137/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2005r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 136/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany części zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 122/2005 z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 r.
Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie remontu ulicy Jagiellonów na odcinku 285,2 mb w technologii określonej w dokumentacji przetargowej.
Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania wdrozenia multimedialnego systemu kontaktu z klientem - kiosk informacyjny.
Zarządzenie Nr 133/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę i wdrozenie specjalistycznego pakietu oprogramowania do obróbki zleceń graficznych i DPT.
Zarządzenie Nr 132/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 131/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę, instalację oraz wdrożenie madułowego systemu wspomagającego pracę urzędu.
Zarządzenie Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie przepisania oraz przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 129/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 128/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 127/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Zarządzenie Nr 126/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontu chodnika ulicy Wyszyńskiego w Lubaczowie" dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 124/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 123/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie dzierżawy.
Zarządzenie Nr 122/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 121/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 120/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie kredytu dłgoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w 2005r.
Zarządzenie Nr 119/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie najmu części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 118/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Zarządzenie Nr 117/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego.
Zarządzenie Nr 116/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy.
Zarządzenie Nr 115/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 114/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 113/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zakupu niszczarek do papieru dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 112/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Klimatyzator" dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 111/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 110/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 109/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przepisania umowy najmu oraz zmiany powierzchni.
Zarządzenie Nr 108/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 107/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 106/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 105/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 104/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 103/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminuna nauczciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 102/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 101/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Słonecznej, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 100/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kustronia, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 99/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia na 2005 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłądy kształcenia nauczycieli, oraz specjalności formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 98/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 97/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położoej w Lubaczowie na zapleczu ul. Boczna Mazury, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie umorzeniaczynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za I - XII 2004r., za najem części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny, na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 95/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. unii Lubelskiej na ogród kwiatowy.
Zarządzenie Nr 94/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 93/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Akacjowej, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 92/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 2528/1 o powierzchni 216 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Hotelowej.
Zarządzenie Nr 91/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Korzeniowskiego, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 90/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Kustronia, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 89/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie obok ogródków działkowych "Aster" na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 88/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Norwida na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 87/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 86/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Technicznej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 85/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 84/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 83/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 81/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 80/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej i sportu w 2005 roku dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 79/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny, na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św. Anny, na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej, na cele dojazdowe.
Zarządzenie Nr 76/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 75/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Unii Lubelskiej (były OBM) pod tymczasowy garaż.
Zarządzenie Nr 74/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 72/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2005r. w sprawie sprzedaży na terenie miasta Lubaczowa rzeczy stanowiących własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 71/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 maja 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Budowlanych na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 69/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 68/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 67/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Nowa na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 66/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wierzbowej.
Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie portalu internetowego dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 64/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2005r. w sprawie zbycia lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 63/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 maja 2005r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2005r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.
Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków bedżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę towaru "OPROGRAMOWANIE KADRY" dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 58a/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęowanie przetargowego na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku PG Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 58/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę towaru "OPROGRAMOWANIE USC" dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku 2005 niedoboru budżetowego.
Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Orzeszkowej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 55/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za styczeń i luty 2005r., za najem części nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Rejtana na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Mazury na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Niemirowskiej na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przepisania i przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Rejtana na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie na placu targowym przy ul. Św. Anny na cele handlowe.
Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie obok ogródków działkowych Aster na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu Os. Słowackiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie obok ogródków działkowych Aster na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Lubaczowie obok ogródków działkowych Aster na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w osiedlu Mazury VI w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na czść nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kurierów AK na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie ul. Kustronia na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 39/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Budowlanych na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Matejki na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Boczna Mazury na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 33/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy ul. Matejki na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Kochanowskiego na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 29/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3164 o powierzchni 0,2767ha położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 30 znajdującego się na działce nr 2973/3 o powierzchni 676 m2.
Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 5102/14 o powierzchni 125 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 2494/9 o powierzchni 130 m2 oraz nr 5183/35 o powierzchni 5 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa na 4775/4 o powierzchni 1000 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Mazury.
Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 4976/79 o powierzchni 131 m2 oraz nr 4976/10 o powierzchni 122 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Okrężnej.
Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie przy zbiegu ul. Pszennego i Kustronia na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Wyszyńskiego na cele składowe.
Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Lubaczowie na zapleczu ul. Technicznej, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej miasta Lubaczowa w 2005 roku.
Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 kwietnia 2005r. Działając na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 48 z póżn. zm.) powołanie "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 16a/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie nieruchomości zabudowanej /była hydrofornia/ położonej przy ul. Wyspiańskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 13/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania DPT dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 marca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę usługi wykonanie portalu internetowego dla Urzedu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wywórczo - składowych przy ul. Technicznej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3575/66 o pow. 0,5213 ha, 3575/62 o pow. 0,2565 ha, 3575/64 o pow. 0,3615 ha położonych w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 marca 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3594/1 o powierzchni 103 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego.
Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, które mają się odbyć w dniu 2 lutego o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Lubaczowie związanych ze sprzedażą lokalu użytkowego nr 1 położonego w Lubaczowie przy ul. Rynek 2-3.
Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na zapleczu ul. Niemirowskiej, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na zapleczu ul. Kochanowskiego, na cele rolnicze.
Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 stycznia 2005r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-26 22:23
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:19:03