Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.lubaczow.pl
 • ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • obywatel.gov.pl - usługi dla obywateli

Treść strony

Dokumenty budżetowe na rok 2019

Uchwała RIO 13/12/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubaczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
Bilanse, RZiS, ZZFJ, Informacja dodatkowa za 2019 rok
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za IV kwartał 2019 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał 2019 roku
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23.08.2019 w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2019r.
Opinia RIO 13/34/2019 w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2019 rok
Opinia RIO 10/36/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubaczów na lata 2019-2036
Opinia RIO 10/39/2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubaczowa na 2019 rok.
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF na 2019 rok.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2019 rok.
Projekt uchwały budżetu Miasta Lubaczowa na 2019 rok
Projekt uchwały o WPF Gminy Miejskiej Lubaczów na 2019 rok
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2019 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za I kwartał 2019 roku
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Pikor; Skarbnik Miasta; g.pikor (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-19 20:07
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 12:47

Dokumenty budżetowe na rok 2017

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubaczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Opinia RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubaczowa za 2017 rok.
Opinia RIO o informacji Burmistrza Miasta Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2017
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 2017
Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF 2017
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej 2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za I półrocze 2017 r.
Bilans Rachunku Zysku i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki za 2017 r.
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za I kwartał 2017 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2017 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał 2017 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-DPD za IV kwartał 2017 roku
Uchwała Nr 276/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała Nr 275/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2017 rok.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Pikor; Skarbnik Miasta; g.pikor (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-19 22:43
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 23:01

Dokumenty budżetowe na rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2012 rok
Uchwała Nr 13/31/2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Lubaczów z wykonania budżetu za 2012 rok.
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-DPD za IV kwartał 2012 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał 2012 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2012 roku
Sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za I kwartał 2012 roku
Uchwała 13/17/2012 z dnia 7 marca 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubaczów
Uchwała 314/XVI/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2012 rok
Uchwała Nr 13/28/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2011 - 2020
Uchwała Nr 13/28/2010 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubaczów na 2012 rok
Uchwała Nr 13/15/2010 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2012 rok
- * Projekt * - uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2012 rok
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Pikor; Skarbnik Miasta; g.pikor (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-20 07:58
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 11:13

Dokumenty budżetowe na rok 2011

Uchwała RIO w Rzeszowie Nr 13/12/2012 z 10.05.2012 w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Lubaczów z wykonania budżetu za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2011 rok
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za IV kw. 2011 roku
Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego IV kw. 2011 roku
Rb-27s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego IV kw. 2011 roku
Rb-PDP Sprawozdanie Z wykonania dochodów podatkowych za IV kw. 2011 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2011 roku
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw. 2011 roku
Rb-27s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego III kw. 2011 roku
Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego III kw. 2011 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2011 roku
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za III kw. 2011 roku
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw. 2011 roku
Rb-27s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego II kw. 2011 roku
Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego II kw. 2011 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2011 roku
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za II kw. 2011 roku
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw. 2011 roku
Uchwała 30/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała 29/IV/2011 z dnia 26 stycznia 2011r., w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2011 rok
Uchwała Nr 13/4/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Lubaczów
Uchwała Nr 13/2/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2011 rok
Uchwała Nr 13/33/2010 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2011 - 2020
Uchwała Nr 13/18/2010 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubaczów na 2011 rok
Uchwała Nr 13/11/2010 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2011 rok
- * Projekt * - uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2011 rok
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Pikor; Skarbnik Miasta; g.pikor (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-20 08:00
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 11:14

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-08 12:47