Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 24 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

 1. Do zadań Biura w zakresie promocji należą:

  1. promocja Miasta, jego walorów, osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,
  2. współpraca z przedsiębiorcami, promocja przedsiębiorczości,
  3. przygotowanie i koordynacja działań związanych z udziałem w krajowych i zagranicznych targach, seminariach, wystawach,
  4. organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych na terenie Miasta i Powiatu,
  5. prowadzenie spraw związanych z kontaktami  Miasta z innymi miastami partnerskimi i samorządami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie promocji gospodarczej miasta,
  6. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie szeroko rozumianej polityki promocyjnej Miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
  7. prowadzenie strony internetowej Miasta,
  8. projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,
  9. współpraca w zakresie promocji Miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
  10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,
 2. Do zadań w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu:

  1. koordynacja działań prowadzonych przez miejskie instytucje kultury oraz sportu,
  2. organizacja obchodów świąt państwowych i gminnych,
  3. przygotowanie uroczystości miejskich,
  4. pozyskiwanie sponsorów na imprezy organizowane przez Miasto,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Miasta,
  6. współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami  pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej i sportowej,
  7. podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia imprez masowych,
  8. przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w zakresie organizacji imprezy masowej,
  9. przygotowywanie i realizacja zadań dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu,
  10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków europejskich i krajowych na projekty miękkie,
  11. współdziałanie z Młodzieżową Radą Miasta, organizowanie jej działań,
  12. współdziałanie z Lubaczowską Radą Seniorów, organizowanie jej działań.
 3. Do zadań z zakresu  informacji turystycznej:

  1. informowanie nt. walorów turystycznych, bazy i możliwości rekreacyjnych na terenie Miasta, powiatu lubaczowskiego,
  2. gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu Miasta,
  3. zbieranie informacji dotyczących aktualnego stanu bazy turystycznej, usług, kultury, sportu, itd. w powiecie,
  4. stała współpraca z Urzędami Miast i Gmin,  Starostwem w zakresie aktualizacji informacji turystycznej.
  5. stała współpraca z właścicielami bazy turystycznej w zakresie promocji i wydawnictw,
  6. działalność wydawnicza i uczestnictwo w targach turystycznych,
  7. współpraca z mediami, promocja turystyki.
 4. Do zadań z zakresu promocji gospodarczej i obsługi inwestorów:

  1. udzielanie informacji, prowadzenie korespondencji i bieżąca obsługa podmiotów i osób zainteresowanych inwestowaniem w Lubaczowie,
  2. przygotowywanie materiałów promocyjnych i ofert dotyczących terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i możliwości inwestowania w Lubaczowie,
  3. tworzenie i aktualizacja baz danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów,
  4. prowadzenie strony internetowej investinlubaczow.pl oraz podstron udostępnionych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby promocji i informacji gospodarczej,
  5. przygotowanie i udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych,
  6. organizacja szkoleń, konferencji, imprez targowo – wystawienniczych oraz gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych,
  7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta oraz pozyskiwaniu inwestorów,
  8. współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji gospodarczych,
  9. realizowanie przedsięwzięć w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy gospodarczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-06 11:54
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:15

Pracownicy Biura Promocji i Informacji

 • Daniel Pilip

  Kierownik referatu - redaktor gazety lubaczów.pl, DTP, grafika, fotorelacje;
  daniel.pilip (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 61

 • Iwona Marcyniuk

  Podinspektor - redaktor strony lubaczow.pl i gazety lubaczów.pl, Rada Seniorów, Facebook Miasta Lubaczów;
  iwona.marcyniuk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 63

 • Krzysztof Świętojański

  Inspektor - fotografia, organizacje pozarządowe, Facebook Miasta Lubaczów, redaktor strony lubaczow.pl;
  krzysztof.swietojanski (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 62

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 07:52
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 07:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-03 11:41:17