Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 30 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zadań Referatu należą:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonawstwem inwestycji, ich rozliczeniem.
 2. W zakresie wykorzystania funduszy zewnętrznych:
  1. realizowanie projektów inwestycyjnych z pozyskanych funduszy zewnętrznych,
 3. W zakresie dróg publicznych - prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  2. przygotowanie projektów organizacji ruchu drogowego,
  3. budowa, modernizacja, ochrona i zarządzanie drogami,
  4. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  5. koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
 4. W zakresie gospodarki komunalnej:
  1. wyposażania gruntów w urządzenie komunalne,
  2. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem w mieście,
  3. modernizacja obiektów użyteczności publicznych stanowiących własność gminy,
  4. utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych, a w szczególności:
   • kanalizacji deszczowej,
   • ulic, dróg i placów gminnych,
 5. W zakresie Rozwoju Lokalnego - sprawy związane z kreowaniem rozwoju Miasta, a w szczególności:
  1. opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
  2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i gmin sąsiednich,
 6. W zakresie zamówień publicznych:
  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-07 08:50
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 08:51

Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju

 • Piotr Bednarczyk

  Kierownik referatu;
  piotr.bednarczyk (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 71

 • Alicja Rozwód

  Inspektor - postępowania przetargowe;
  alicja.rozwod (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 73

 • Tomasz Niedźwiecki

  Inspektor;
  tomasz.niedzwiecki (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 72

 • Barbara Turek

  Podinspektor - postępowania inwestycyjne;
  barbara.turek (at) um.lubaczow.pl;
  16 163 80 10 wew. 74

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-29 08:25
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 08:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5694
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-07 11:57:54