Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 32 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zadań Informatyka należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego, a w szczególności:

 1. Zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w tym:
  1. tworzenie i administrowanie siecią komputerową LAN i WiFi,
  2. administrowanie serwerami i bazami danych,
  3. zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie domeny urzędu,
  4. zarządzanie usługami i danymi w ramach sieci,
 2. Administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w urzędzie, instalacja posiadanych i nowo zakupionych aplikacji/programów na stacjach roboczych.
 3. Administrowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami komputerowymi eksploatowanymi w urzędzie, obsługa techniczna sprzętu komputerowego oraz kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu.
 4. Wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd):
  1. administrowanie system obiegu dokumentów w zakresie e-usług,
  2. administrowanie platformą e-PUAP,
  3. wdrażanie i utrzymanie podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego dla pracowników Urzędu,
  4. wdrażanie i utrzymanie rozwiązań komunikacji elektronicznej (platformy komunikacyjne, poczta elektroniczna).
 5. Uchylony.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji. Ewidencjonowanie posiadanego oprogramowania i licencji, egzekwowanie legalności oprogramowania.
 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego.
 8. Kontrola i monitoring zgodnego z prawem użytkowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania będącego własnością Urzędu oraz w ramach sieci Urzędu.
 9. Planowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz organizowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych.
 10. Nadzór nad pracą centrali telefonicznej Urzędu oraz między jednostkowej sieci teleinformatycznej - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 11. Współpraca z firmami zewnętrznymi, w zakresie outsorsingu usług w tym:
  1. koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwerów http i mail Urzędu,
 12. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych i usług informatycznych
 13. Nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, uprawnienia dostępu, itp.).
 14. Przygotowanie i realizacja budżetu przeznaczonego na informatyzację Urzędu Miasta,
 15. Szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,
 16. Wykonanie zadań Administratora Systemu Informatycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-07 09:00
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 09:00

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych, Informatyk Miejski

 • Maciej Kobiałka

  maciej.kobialka (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 88

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-04-02 09:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8156
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-02 10:20:25