Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

§ 31 (z Regulaminu Organizacyjnego UM)

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji  w szczególności:

 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrad tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 3. przekazywanie podjętych uchwał wg właściwości do Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. sporządzanie i eksport wniosków o publikacje uchwał w Dzienniku Urzędowym,
 5. przekazywanie uchwał do merytorycznych referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych,
 6. publikacja podjętych uchwal w BIP,
 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności Rady i jej organów,
 8. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 9. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 10. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji,
 11. ustalanie z sekretariatem burmistrza terminów posiedzeń komisji Rady,
 12. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 13. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji Rady,
 14. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 15. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,
 16. współdziałanie i obsługa jednostek pomocniczych Miasta,
 17. przechowywanie i udostępnianie protokołów z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Miasta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-04-07 09:14
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-07 09:15

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 • Krystyna Jabłońska

  krystyna.jablonska (at) um.lubaczow.pl;
  16 632 80 10 wew. 86

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stankiewicz; Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; a.stankiewicz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2021-03-31 23:15
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 23:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-31 13:10:38