Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.7.2022 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla budynku Krytej Pływalni w Lubaczowie
data opublikowania zdarzenia: 2022-06-07 16:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2022-06-07
Data końca składania ofert: środa 2022-06-15 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.7.2022
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załacznikami do SWZ od 1 do 4

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4095bd4-21c8-4d75-9bd3-ff752a9c515b

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2022-06-07 14:33
  • zmodyfikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-07 16:26
[drukuj]