Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.6.2022 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
data opublikowania zdarzenia: 2022-05-13 14:32
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2022-05-13
Data końca składania ofert: poniedziałek 2022-05-23 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.6.2022
Szczegółowa informacja:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załacznikami do SWZ od 1 do 4

 

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e2788327-ec34-475a-8bdd-4ed668da8f70

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2022-05-13 14:32
[drukuj]