Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.3.2022 - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
data opublikowania zdarzenia: 2022-03-29 15:04
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2022-03-29
Data końca składania ofert: piątek 2022-04-08 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.3.2022
Szczegółowa informacja:

Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami do SWZ od 1 do 4A

 

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/16e2373e-ac9d-4be5-a4a1-893aae9778af

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2022-03-29 15:04
[drukuj]