Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.1.2022 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”
data opublikowania zdarzenia: 2022-01-07 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2022-01-07
Data końca składania ofert: środa 2022-02-09 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.1.2022
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami do SWZ od 1 do

 

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84b84251-c5f4-4d2c-aad5-c3e9edfc1fbe 

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2022-01-04 14:16
  • zmodyfikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-07 13:05
[drukuj]