Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.2.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-15 11:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2021-11-15
Data końca składania ofert: piątek 2021-12-17 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami do SWZ od 1 do 8

 

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c16a1c23-d0c1-472b-b31f-ad628d9c0e59

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2021-11-15 10:46
  • zmodyfikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-15 11:49
[drukuj]