Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.15.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-12-30
Data końca składania ofert: piątek 2021-02-05 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

 RIR.III.271.15.2020                                                                         

Lubaczów, dnia 30.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Lubaczowie”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)

ul. Rynek 26

37-600 Lubaczów

www.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl, t.niedzwiecki@um.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-12-30 13:29
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.01.2021 r
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-08 11:02
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-08 11:02
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540406616-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 14:01
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-21 14:01
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 14:25
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-21 14:25
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 14:49
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-21 14:49
Załączniki:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 14:52
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-21 14:52
Załączniki:
Załącznik nr 9_Projekt budowlany_Szatnie_Modyfikacja_2021
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21 15:55
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Rozwód
  data wytworzenia informacji: 2021-01-21
 • zdarzenie opublikował: Maciej Kobiałka
  data dodania: 2021-01-21 15:56
Załączniki:
Informacja o wniesieniu zapytań z dnia 26.01.2020 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-26 11:58
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-26 11:57
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-28 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-28 12:55
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 28.01.2021 r.898.24kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2021-01-28 12:56
 • zał.1.schemat kotłowni158.13kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2021-01-28 12:56
 • zał.2.PZT- powierzchnie-wymiary841.78kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2021-01-28 12:56
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 05.02.2021 r
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-05 13:02
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-05 13:02
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-17 14:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-17 14:30
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu nr 510420500-N-2021 z dnia 03.03.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-03 09:18
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-03-03 09:18
Załączniki:
[drukuj]