Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa - wydane w 2006 roku

Zarządzenie Nr 218/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu do rozliczeń zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 217/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 216/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 215/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 214/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 213/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 212/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 211/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 210/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Zarządzenie Nr 209/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 208/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 207/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 206/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 205/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 204a/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 204/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 203/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 202/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 201/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 200/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie umorzenia raty opłaty adiacenckiej wraz z należnymi odsetkami za rok 2006.
Zarządzenie Nr 199/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 198/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przepisania i przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 197/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 196/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 195/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 194/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 193/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 192/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 191/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 190/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 189/2006
Zarządzenie Nr 188/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 187/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 186/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 185/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Zarządzenie Nr 184/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Zarządzenie Nr 183/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 182/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 181/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 180/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 179/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia
Zarządzenie Nr 178/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 177/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 176/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 175/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r
Zarządzenie Nr 174/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 173/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie najmu części nieruchomości.
Zarządzenie Nr 172/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 171/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 170a/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 61 /2005 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 170/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2006 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 169/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie powołania „Komisji Rekrutacyjnej” ds. naboru na stanowisko referenta w Referacie finansowo – Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 168/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 października 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 167/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 166/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 165/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2006 nw Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 164/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 października 2006 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 163/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 162/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 października 2006 r. w sprawie przyznania nauczycielom z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Zarządzenie Nr 161/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 160/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 159/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 158/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 października 2006 r. w sprawie przepisania umowy najmu.
Zarządzenie Nr 157/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 października 2006 r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 156/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 155/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 154/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 153/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 października 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.
Zarządzenie Nr 152/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 151/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 150/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wynajmu Sali w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 148/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 147/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 146/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 145/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 144/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2006 r. w sprawie kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 143/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 142/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przeprowadzania miejskiego Kompleksowego Ćwiczenia Zgrywającego Obrony Cywilnej Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 141/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie ”.
Zarządzenie Nr 140/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 139/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 138/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przepisania i przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 137/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2006 roku.
Zarządzenie Nr 136/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 117/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia21 lipca 2006 r.
Zarządzenie Nr 135/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 134/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 133/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 132/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 131/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 130/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 129/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania „Komisji Rekrutacyjnej” ds. naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 128/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania „Komisji Rekrutacyjnej ” ds. naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansowo – Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 127/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 126/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 125/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 124/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji.
Zarządzenie Nr 123/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 122/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 121/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 120/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 119/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży na terenie miasta Lubaczowa plecaka promocyjnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 118/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia kontroli podatkowej poboru opłaty targowej.
Zarządzenie Nr 117/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 116/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzania egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 115/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 114/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji.
Zarządzenie Nr 113/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Zarządzenie Nr 110/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 109/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego.
Zarządzenie Nr 108/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 107/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 106/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 105/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 104/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 103/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 102/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 101/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 99/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 97/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 96/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży na terenie miasta Lubaczowa książki pt. "Na tułaczym szlaku" stanowiącą własność Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 95/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 91/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 90/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 września 2006r. w sprawie procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie opracowania Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 88/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia cennika reklam w "Kurierze Lubaczowskim".
Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2006 roku.
Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Lubaczowie .
Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 maja 2006r. w sprawie powołania komisji.
Zarządzenie Nr 79/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 maja 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2006r. w sprawie uruchomienia środków na wypłatę nagród pieniężnych w ramach planowanego funduszu nagród w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 75/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r..
Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 maja 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy .
Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy .
Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy .
Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r..
Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r..
Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006.
Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2006r. w sprawie umowy dzierżawy oraz zwolnienia z czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 maja 2006r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 maja 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 maja 2006r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 roku dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 64 maja 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 r.
Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku 2006 niedoboru budżetowego.
Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 51a/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2006 roku.
Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie umów najmu.
Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie przepisania i przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2006r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 marca 2006r. w sprawie umowy dzierżawy oraz zwolnienia z czynszu dzierżawczego.
Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 38/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 2006r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonego na dzień 21 marca 2006 r..
Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 marca 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 marca 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie przy ul. Kombatantów.
Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 3 marca 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na terenie miasta Lubaczowa w 2006 roku.
Zarządzenie Nr 26A/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpadowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania projektu budowlanego dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze stadium wykonalności projektów dla terenów objętych opracowaniem MPZP Tereny wytwórczo - składowe przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie wyboru i udzielania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku dla Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej osiedli Piaski w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Kopernika w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie elektronicznego ewidencjonowania czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie umowy najmu.
Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie prac polegających na utrzymaniu terenów przy zieleni miejskiej w 2006 roku w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 14 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy Komisji ds. Naboruna stanowisko referenta w R.R.G i G.G. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie".
Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie powołania "Komisji Rekrutacyjnej" ds. naboru na stanowisko referenta w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-26 22:45
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:19:29