Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Majątek miasta

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz. Burmistrz może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez Burmistrza.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji Burmistrza, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy. 

Metryka

  • opublikował: Maciej Kobiałka
    data publikacji: 2020-03-18 08:28
  • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-21 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-16 14:50:27