Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Zarządzenie Nr 317/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Zarządzenie Nr 317/12 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 05 grudnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubaczowie.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Przemyślu - zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Lubaczowie, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym Uchwałą Nr 517/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2012 r.

§2. W wyborach, o których mowa w §1 wybiera się jednego radnego.

§3. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 24 lutego 2013 r.

§4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na obszarze miasta Lubaczów.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    data publikacji: 2020-08-06 07:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1566
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-06 07:48