Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://www.lubaczow.pl
  • https://epuap.gov.pl/
  • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
B u r m i s t r z a   M i a s t a  L u b a c z o w a
z dnia 17 lipca 2015 roku
 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
 
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z Uchwałą Nr 518/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Lubaczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmieniona Uchwałą Nr 836/L/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 sierpnia 2014r. oraz Uchwałą Nr 74/XI/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum,

podaje do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych na terenie miasta Lubaczowa dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Nr obwodu Granice obwodu Sidziba Obwodowej Komisji ds. Referendum
1 Ulice: płk S. Dąbka, Jana Kochanowskiego, Polna, Partyzantów, Sportowa, Zbożowa, Żuki, J.I. Kraszewskiego, Jana Matejki, Bolesława Prusa, Rzeczna, Słoneczna , Rzemieślnicza, Sadowa, Kardynała S. Wyszyńskiego ( od ul. Nowej od nr 50), Os. Jagiellonów bloki nr; 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10.

Przedszkole Nr 2

ul. Marii Konopnickiej 9

tel. 632 91 25

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2 Ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bolesława Chrobrego, gen. Grota Roweckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do nr 49 (do ul. Nowej),Kombatantów, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Nowa, Okrężna, prof. Władysława Witwickiego, Wojska Polskiego, W. Witosa, Obrońców Lubaczowa,  Bohaterów Września 1939,  prof. Franciszka Misztala,  Grunwaldzka, Jasna,  Hotelowa, Józefa Conrad-Korzeniowskiego,  Legionów, Marii Konopnickiej, Pszennego, Nowickiego, Stefana Żeromskiego, Unii Lubelskiej, os. Jagiellonów 2.

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Konopnickiej 5

tel. 632 90 55

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3 Ulice: Henryka Sienkiewicza, Monte Cassino, Mały Łążek, Podzamcze, Rejtana, Stanisława Wyspiańskiego, Jana III Sobieskiego,  Ostrowiecka, Starzyny, Sudel, Sosnowa, Parkowa, Niemirowska, Lipowa, Kwiatowa, Dworska, Tulipanowa, Różana, Fiołkowa, Strażacka, 3 Maja, Handlowa, Krótka, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Targowa, Józefa Piłsudskiego,  Akacjowa, Boczna Mazury,  Brzozowa, gen. Antoniego Jeziorańskiego,  Hetmana Jana Tarnowskiego,  Jarzębinowa, Jaworowa, Kasztelańska, Księcia Władysława Opolczyka,  Klonowa, Księcia Leszka Białego,  Mazury,  Mikołaja Zibura,   Piotra Łukasiewicza,  Poziomkowa,  ppłk. Franciszka Hercoga,   Św. Królowej Jadwigi, Św. Huberta, Wrzosowa, Wojewody Pakosława, Wierzbowa, Franciszka Mazurkiewicza,  Agenora Gołuchowskiego,  Hetmana A. M. Sieniawskiego , Andrzeja II Węgierskiego, Adama Asnyka, Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa, Gabrieli Zapolskiej, Kurierów Armii Krajowej, Cicha, Myśliwska, Techniczna,  Walecznych,  Żelichówka.

Liceum Ogólnokształcące

ul. Kościuszki 26

tel. 632 11 53

4 Ulica: Juliusza Słowackiego,  Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Kolejowa, mjr Henryka Sucharskiego, mjr Hubala, Żwirki i Wigury, Ofiar Katynia, gen. Przemysława Nakoniecznikoffa,  Adama Mickiewicza od 1 do 112 (od Rynku do torów), Ignacego Krasickiego, Mikołaja Kopernika, Stanisława Konery, Zygmunta Krasińskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Słowackiego 9

tel. 632 94 25

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5 Ulice: Józefa Pluchy, ks. Bronisława Gwoździa, Abp Eugeniusza Baziaka, osiedle Mickiewicza nr 10 oraz bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, osiedle Unii Lubelskiej bloki nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Miejski Dom Kultury

ul. Konopnickiej 2

tel. 632 96 35

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6 Ulice: Adama Mickiewicza od nr 113  (od torów), Budowlanych, Fryderyka Szopena,  Kasztanowa, Westerplatte, Przemysłowa, gen. Władysława Sikorskiego,  Pod Borem, dr Zygmunta Leszczyńskiego, dr Szczepana Kruczka, dr Henryka M. Szymańskiego, Obrońców Lwowa, Stanisława Dębickiego, Leśna, Piaski, Piaskowa,  Rolna, Szpitalna,  Wodna,  Zielona, Ogrodowa.

SP ZOZ Szpital Powiatowy

ul. Mickiewicza 168

tel. 632 81 59

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7 Obwód odrębny

SP ZOZ Szpital Powiatowy

ul. Mickiewicza 168

tel. 632  81 00

Obwodowe komisje ds. referendum Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinna zgłosić burmistrzowi miasta najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, uprawniona do udziału w referendum oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat i jest uprawniona do udziału w referendum, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć burmistrzowi miasta do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof SZPYT

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    data publikacji: 2020-08-03 12:11
  • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 12:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-03 12:46