Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.

Wymagane dokumenty

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

 • imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Lubaczowa,
 • oznaczenie wyborów,
 • wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może być również doręczony za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Tryb odwoławczy
BRAK

Inne informacje
Wniosek złożony elektronicznie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-06-30 09:47
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 09:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-30 09:51:14