Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.11.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-06
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-11-06
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-12-14 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.11.2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.bip.um.lubaczow.pl 
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

Skrzynka podawcza ePUAP: /nu5a8dv89f/SkrytkaESP

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-11-06 14:13
Załączniki:
 • OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU584.58kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-11-06 14:14
 • SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ od 1 do 102.1MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
   data dodania: 2020-11-06 14:17
Informacja o wniesieniu zapytania
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-25 13:27
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-11-25 13:27
Załączniki:
Wyjaśnienie i Modyfikacja treści SIWZ z dnia 03.12.2020 r.
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-03 13:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-12-03 13:33
Załączniki:
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 13:27
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-12-14 13:26
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2020 r
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-28 14:08
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-12-28 14:06
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 510409723-N-2021 z dnia 28.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-28 14:04
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-28 14:04
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021_S 022_52235 z dnia 02.02.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-02 10:18
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-02 10:18
 • zmodyfikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-02 10:24
Załączniki:
[drukuj]