Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.1.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami do SWZ od 1 do 9_Kredyt
data opublikowania zdarzenia: 2021-04-30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-04-30
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-06-07 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.1.2021
Szczegółowa informacja:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 936 789,16 zł, w tym 2 454 811,40 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych i 481 977,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod poniższym adresem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76064a40-fd21-4cc7-8968-a289e6a5a00b

Metryka

  • data wytworzenia informacji: 2021-04-30
  • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
    data dodania: 2021-05-04 08:30
[drukuj]