Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR.III.271.12.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-23
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-11-23
Data końca składania ofert: wtorek 2020-12-29 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR.III.271.12.2020
Szczegółowa informacja:

RIR.III.271.12.2020                                                                     

Lubaczów, dnia 23.11.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

Skrzynka podawcza ePUAP:  /nu5a8dv89f/SkrytkaESP

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Barbara Turek; Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; b.turek (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-11-23 15:50
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.12.2020 r..pdf
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-22 14:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Maciej Kobiałka
  data dodania: 2020-12-22 14:41
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 14:43
Załączniki:
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 29.12.2020 r
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 13:42
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Barbara Turek; Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; b.turek (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2020-12-29 13:41
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2021 r.
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-15 12:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-01-15 12:44
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 510411195-N-2021 z dnia 02.02.2021 r
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-02 09:47
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-02 09:47
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia notice z dnia 02.02.2021 r
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-02 09:50
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-02 09:50
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi - 61118-2021 - TED z dnia 05.02.2021
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-05 12:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Alicja Rozwód; Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju; a.rozwod (at) um.lubaczow.pl
  data dodania: 2021-02-05 12:00
Załączniki:
[drukuj]