Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje 2023

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) SZUL EFEKT Sp. z o.o.
Przedmiot ptecyji

Wniosek o udzielenie informacji publicznej:

Kiedy ostatni raz Kierownik JST zapewnił szkolenie osób zaanagżowanych w procesy przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 • skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialności prawnej,
 • stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzeń i oprogramowania minimalizującego ryzyko błędów ludzkich?

Pełna treść petycji

Data złożenia petycji 13.09.2023 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Petycja nie wymaga odpowiedzi.


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie
Przedmiot ptecyji
 • Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Przyznanie Miejskiego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaczowie środków na zatrudnienie psychologa na 1/2 etatu
 • Rozwiązanie bardzo złego stanu technicznego pieca w siedzibie MOPS
 • Rozważenie celowości remontu generalnego siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie lub budowy nowego budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS.

Pełna treść wniosku

Data złożenia petycji 23.03.2023 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Pełna treść odpowiedzi na wniosek


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Mieszkańcy ul. Zielnej i przyległych
Przedmiot ptecyji Położenie nawierzchni wraz z oświetleniem na ulicy Zielnej (osiedle Niemirowska)
Data złożenia petycji 03.02.2023 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Pełna treść odpowiedzi na wniosek


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Mieszkaniec ul. św. Huberta
Przedmiot ptecyji Budowa drogi oraz montaż oświetlenia na ul. św. Huberta w Lubaczowie
Data złożenia petycji 21.01.2023 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Miasto Lubaczów złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład, na inwestycję pn.: "Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie", która obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy św. Huberta. Roboty budowlane rozpoczną się w drugim półroczu 2023 roku.

W związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, na modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury oświetleniowej, planowana jest inwestycja budowy oświetlenia ulicznego na w/w ulicy.

Pełna treść odpowiedzi na wniosek


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bednarczyk Piotr; Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; p.bednarczyk (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2023-01-26 08:49
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-25 10:41

Petycje 2022

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Mieszkańcy ul. Wodnej w Lubaczowie
Przedmiot ptecyji Pozostawienie, w projekcie dotyczącym modernizacji nawierzchni drogi ul. Wodnej, chodnika po stronie prawej
Data złożenia petycji 20.07.2022 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Wnioski zawarte w petycji zostaną uwzględnione. Tym samym w projekcie modernizacji nawierzchni drogi ulicy Wodnej chodnik pozostanie po prawej stronie.

Pełna treść odpowiedzi na wniosek


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Mieszkańcy i właściciele nieruchomości przy ul. Parkowej, Monte Casino oraz Mały Łążek w Lubaczowie
Przedmiot ptecyji Wykonanie progu zwalniającego na ul. Stanisława Wyspiańskiego
Data złożenia petycji 14.04.2022 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Proponuje się, zamiast progu zwalniającego, przebudowę skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Parkową na skrzyżowanie o nawierzchni wyniesionej, która wymusi na kierujących zwolnienie pojazdów wjeżdżających na to skrzyżowanie.

Pełna treść odpowiedzi na wniosek


Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Mieszkańcy i właściciele działek budowlanych przy ul. Fiołkowej w Lubaczowie
Przedmiot ptecyji Budowa drogi asfaltowej na ulicy Fiołkowej
Data złożenia petycji 24.02.2022 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład na inwestycję pn.: "budowa i przebudowa dróg gminnyh oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie"

Pełna treść odpowiedzi na wniosek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bednarczyk Piotr; Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju; p.bednarczyk (at) um.lubaczow.pl
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2022-03-24 14:07
 • zmodyfikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-15 12:12

Petycje 2019

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)  Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca
Przedmiot petycji Przystąpienie szkół do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"
Data złożenia petycji 08.03.2019r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji Petycja została przekazana do szkół podstawowych na terenie miasta Lubaczów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-18 09:40
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 23:04

Petycje 2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)  Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca
Przedmiot petycji Przystąpienie szkół do programu "Wzorowa łazienka"
Data złożenia petycji 20.09.2018r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji Petycja została przekazana do szkół podstawowych na terenie miasta Lubaczów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-18 12:02
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 23:02

Petycje 2016

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)  Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulca
Przedmiot petycji o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca"
Data złożenia petycji 19.04.2016r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Zasięgane opinie brak
Informacja o sposobie załatwienia petycji  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-18 12:03
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 23:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 10:41:50