Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Wyniki Wyborów Samorządowych - Burmistrz Miasta II tura głosowania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:36

II debata kandydatów na burmistrza miasta Lubaczowa

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju i Twoje Radio Lubaczów zaprasza w dniu 21 listopada o godz. 17.00 do hali sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie, na II publiczną debatę z kandydatami na burmistrza miasta Lubaczowa.
Obaj kandydaci ubiegający się o stanowisko burmistrza przyjąli zaproszenia do wzięcia udziału w debacie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-08-04 09:39

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 13 listopada 2006 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza miasta Lubaczowa w dniu 26 listopada 2006 r.

Wyniki Wyborów Samorządowych - Rada Powiatu - dane z terenu miasta

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 09:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 10:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
  • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
   data publikacji: 2020-08-04 10:00

Wyniki Wyborów Samorządowych - Rada Miasta

Wyniki Wyborów Samorządowych do Rady miejskiej w Lubaczowie.

Wyniki Wyborów Samorządowych - Burmistrz Miasta

Wyniki wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Nie wiesz jak głosować

W wyborach samorządowych każdy wyborca dostanie cztery karty z nazwiskami kandydatów.
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej między godziną 6 a 20.

Miejska Komisja Wyborcza

Miejska Komisja Wyborcza rozpoczęła swoją pracę o godzinie 05.00, dyżur jej członków potrwa do momentu oddania wszystkich protokołów z poszczególnych komisji i podliczenia głosów oddanych na kandydatów na burmistrza miasta i członków rady miasta.

Członkowie MKW dyżurują w  budynku Urzędu Miasta.

O godzinie 06.00 otwarto też lokale wyborcze, w których do godziny 20.00 oddawać możemy swoje głosy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-08-04 11:16

Debata kandydatów na burmistrza miasta Lubaczowa

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju i Twoje Radio Lubaczów zorganizowało dniu 8 listopada o godz. 17.00 w hali sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie, publiczną debatę z kandydatami na burmistrza miasta Lubaczowa.


Wszyscy kandydaci ubiegający się o stanowisko burmistrza wzięli udziału w debacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Kobiałka; samodzielne stanowisko ds. informatycznych; m.kobialka (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Andrzej Głaz; Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Kadr; a.glaz (at) um.lubaczow.pl
  data publikacji: 2020-08-04 11:18

Uchwała Nr 6/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata

w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 5/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych

Działając na podstawie art. 18 ust 1 , 6 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tj. Dz.U.z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm/.

Uchwała Nr 4/2006 Miejskiej Komisji wyborczej w Lubaczowie w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Miejska Komisja Wyborcza w Lubaczowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lubaczowa

Miejska Komisja Wyborcza w Lubaczowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lubaczowa

Uchwała Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 21 października 2006 w sprawie skreślenia nazwiska kandydata

w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Obwieszczenie dot. wyborców niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia, że wyborca niepełnosprawny jest dopisywany na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Obwieszczenie o udostępnieniu spisu wyborców

Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów na Burmistrza Miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Zawiadomienie dot. wpisania do rejestru wyborców miasta Lubaczowa

Wyborcy:
stale zamieszkali na obszarze miasta Lubaczowa bez zameldowania na pobyt stały,
nigdzie nie zamieszkali a stale przebywający na obszarze miasta Lubaczowa,
stale zamieszkali na obszarze miasta Lubaczowa pod innym adresem a niżeli ich adres zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta,

Uchwała Nr 2/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18.10.2006 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Działając na podstawie art. 18 ust 1 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm/.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 października 2006 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW

Burmistrz Miasta Lubaczowa podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na terenie miasta Lubaczowa

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej pełnią dyżury w dni powszednie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w sali obrad

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 18 września 2006 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych

podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-04 14:01:16