Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://www.lubaczow.pl
 • https://epuap.gov.pl/
 • https://obywatel.gov.pl/

Treść strony

Uchwały Zarządu Miasta Lubaczowa - wydane w latach 2000 - 2002

Uchwała Nr 38/164/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 38/163/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 38/162/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 38/161/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 37/159/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych położonych w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1.
Uchwała Nr 37/158/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego.
Uchwała Nr 37/157/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rodziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 36/156/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 2537/4 o pow. 52 m2 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Naftowiec" w Łańcucie.
Uchwała Nr 36/155/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu publicznego nieograniczonego na sprzedaż części działki nr 1230/12 położonej Lubaczowie przy ul. Zielonej.
Uchwała Nr 36/154/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej utworzonej z działek nr 3528/2 i nr 3528/3 połozonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (dawniej STW).
Uchwała Nr 35/153/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Zarządu Miasta Lubaczowa Nr 8/16/2002 r. z dnia 27.02.2002 r. dotyczącej zatwierdzenia cennika za usługi pogrzebowe świadczone przez Pana Zbigniewa Dryniaka zam. Lubaczów oo. Jagiellonów 3/24 - Administratora Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała Nr 35/152/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 35/151/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 35/150/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 35/149/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy paragrafami w budzecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 35/148a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Baziaka.
Uchwała Nr 35/148/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie zmiany części Uchwały własnej Nr 33/136/2002 z dnia 20.09.2002 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 34/147/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 33/146/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rodziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 34/145/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
Uchwała Nr 33/144/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia służebności gruntowej.
Uchwała Nr 33/143/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 33/142/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 33/141/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 33/140/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Westerplatte.
Uchwała Nr 33/139/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Westerplatte.
Uchwała Nr 33/138/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 33/137/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 33/136/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 32/135/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej sie z działek o numerach ewidencyjnych nr 2967/1, 2968, 2971/7, 2971/10, 2987/4, 2988/23, 2988/27 i 2989/6 stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubaczów i bedące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 32/134/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej sie z działek o numerach ewidencyjnych nr 2945/4, 2947/4, 2948/4, 2952/4,2956/4 2957/4,2958/4, 2959/6, 2961/9, 2969/3 i 2971/11 stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubaczów i bedące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 32/133/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych nr 2996/3, 2996/5 i 2988/5 stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubaczów i będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 32/132/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych nr 2988/8 i 2966/6 stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubaczów i będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 31/130a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 2678/2 o pow. 108 m2, 2679/2 o pow. 103 m2, 2681/2 o pow. 134 m2 i 2681/3 o pow. 90 m2, położonych w Lubaczowie przy ul. Św. Anny.
Uchwała Nr 31/130/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie unieważnienia przetargu publicznego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Ulicy Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 31/129/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (dawniej STW).
Uchwała Nr 31/128/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 września 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 30/127/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 30/126/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 30/125/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 września 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 29/124/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości nr 3581/14 o powierzchni 0.0661 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego.
Uchwała Nr 29/123/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 3628 o powierzchni 356 m2 położonej przy ul. 3-go Maja w Lubaczowie.
Uchwała Nr 29/122/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 29/121/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Mały Łążek, nr. 3705 o pow. 527 m2.
Uchwała Nr 29/120/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. na zapleczy ul. Wierzbowej.
Uchwała Nr 29/119/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie.
Uchwała Nr 29/118/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Iglota w Lubaczowie.
Uchwała Nr 28/117/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 27/116/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 27/115/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci nr 1182 o pow. 1.9191 ha położonej w Lubaczowie przy ul. Piaskowej.
Uchwała Nr 27/114/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 27/113/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 27/112/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2002 roku.
Uchwała Nr 27/111/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 27/110/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 27/109/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 27/108/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 27/107/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Wyszyńskiego.
Uchwała Nr 26/106/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału działki nr 1230/12 położonej przy ul. Zielonej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 26/105/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 26/104/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 26/103/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość lokalową, położoną w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego 3 (dawniej sklep myśliwski).
Uchwała Nr 26/102/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 26/101/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 25/100/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 25/99/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała Nr 25/98/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 25/97/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2003 rok w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 24/96/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. za "Polmozbytem".
Uchwała Nr 24/95/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul.  za "Polmozbytem".
Uchwała Nr 24/94/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 24/93/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Grunwaldzka.
Uchwała Nr 24/92/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Wierzbowej.
Uchwała Nr 24/91/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 24/90/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kochanowskiego.
Uchwała Nr 24/89/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.
Uchwała Nr 23/88/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 23/87/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 22/86/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 3011/4 o pow. 0.0372 ha 3014/5 o pow. 0,0005 ha i części działki nr 3014/4 po dokonaniu podziału geodezyjnego.
Uchwała Nr 22/85/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krótkiej.
Uchwała Nr 22/84/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Uchwała Nr 22/83/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu materiału rozpłodowego przez rolników miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 22/82/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej rolnikom z terenu miasta Lubaczowa realizującym obowiązek przeprowadzenia badań technicznych własnych opryskiwaczy.
Uchwała Nr 22/81/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 22/80/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 21/79b/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. za nowym cmentarzem.
Uchwała Nr 21/79a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4976/11 o powierzchni 138 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Okrężnej.
Uchwała Nr 21/79/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczone usługi transportowe przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Uchwała Nr 20/78/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 20/77/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 19/76a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działki nr 3528/2 i 3528/3 o łącznej pow. 0,0381 ha, położoną w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (dawniej STW) .
Uchwała Nr 19/76/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego.
Uchwała Nr 19/75/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 18/73/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 18/72/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 18/71/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 18/70/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na 2002 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr 18/69/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.
Uchwała Nr 17/68a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mazury.
Uchwała Nr 17/68/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. zaplecze os. Słowackiego.
Uchwała Nr 16/66/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego.
Uchwała Nr 16/65/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Św.Anny.
Uchwała Nr 16/64/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1849/1 o powierzchni 1097 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Szopena.
Uchwała Nr 16/63/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. zaplecze ul. Wierzbowej.
Uchwała Nr 16/62/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Norwida.
Uchwała Nr 16/61A/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 16/61/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Mazury.
Uchwała Nr 16/60a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Sportowej.
Uchwała Nr 16/60/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej Obrządku Grecko - Katolickiego z siedzibą w Przemyślu, ul. Basztowa 13, z uzyskaniem 99% bonifikaty od cen sprzedawanych nieruchomości.
Uchwała Nr 16/59/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 16/58/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 16/57/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursów dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
Uchwała Nr 15/55/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. na zapleczu ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 15/54a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Wierzbowej.
Uchwała Nr 15/54/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Jaworowej.
Uchwała Nr 15/53/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. za nowym cmentarzem.
Uchwała Nr 15/52/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 15/51/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2002 rok.
Uchwała Nr 15/50/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 14/49/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 4976/72.
Uchwała Nr 14/48/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Sportowej.
Uchwała Nr 13/47/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. za nowym cmentarzem.
Uchwała Nr 13/46/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ewidencyjnym 654 o powierzchni 0.1060 ha.
Uchwała Nr 13/45/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 2127/7 o powierzchni 0.0278 ha.
Uchwała Nr 13/44/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4976/12 o powierzchni 0.0163 ha.
Uchwała Nr 13/42/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 13/41/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 12/40/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 3581/11.
Uchwała Nr 12/39/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. za Polmozbytem.
Uchwała Nr 12/38/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa nr 3705 o pow. 0.0525 ha położonej przy ul. Mały Łążek.
Uchwała Nr 11/37/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy torach PKP w kierunku Horyńca.
Uchwała Nr 11/36/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Nowej.
Uchwała Nr 11/35/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Św Anny.
Uchwała Nr 11/34A/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość lokalową o pow. u żytkowej 97,14 m2 położoną w Lubaczowie przy ul. Rynek 18,19,20 (dawniej GREEN BAR).
Uchwała Nr 11/34/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej przy ul. Technicznej.
Uchwała Nr 11/33/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 10/32/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji m. Lubaczowa nr 1182 o pow. 19 191 ha.
Uchwała Nr 10/32/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2002 rok.
Uchwała Nr 10/31/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lubaczowa nr 661/3 o pow. 6 3088 ha położonej na zapleczu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 10/30a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/30/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/29/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/28/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/27/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/26/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 9/25a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2550 położonej przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej i Wyszyńskiego w Lubaczowie.
Uchwała Nr 9/23/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy zaplecze ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 9/22/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2002 roku.
Uchwała Nr 9/21/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2002 rok.
Uchwała Nr 9/20/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie dofinansowania zakupu przez rolników materiału siewnego w okresie wiosenno - jesiennym w 2002 r.
Uchwała Nr 9/19/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 stycznia 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 5406/1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów i będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 9/18/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 stycznia 2002 r. w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 5211/1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów i będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 8/17/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy zaplecze ul. Wyszyńskiego .
Uchwała Nr 8/16/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za usługi pogrzebowe świadczone przez Pana Zbigniewa Dryniaka zam. Lubaczów os. Jagiellonów 3/24 - Administratora Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała Nr 8/15/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej na osiedlu zabudowy jednorodzinnej.
Uchwała Nr 8/14/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 6/12/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 6/11/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość lokalową o pow. użytkowej 14,50 m2 położoną w Lubaczowie przy ul.Wyszyńskiego 3 (dawny sklep myśliwski).
Uchwała Nr 6/10/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działki nr 3528/2 i nr 3528/3 położone w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (STW).
Uchwała Nr 5/8/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Uchwała Nr 4/VII/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów sprzętu komputerowego.
Uchwała Nr 4/6/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy na zapleczu ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 4/5/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie oodania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Grota Roweckiego.
Uchwała Nr 4/4/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy nowym cmentarzu .
Uchwała Nr 2/3a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie dofinansowania przez Gminę Miejską kosztów usług insyminacyjnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2002 r.
Uchwała Nr 2/3/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 10.
Uchwała Nr 1/1a/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 1/1/2002 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.
 
Uchwała Nr 2/1/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za usługi pogrzebowe.
Uchwała Nr 2/1a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste.
Uchwała Nr 2/2/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 2978/19.
Uchwała Nr 2/3/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3239/29.
Uchwała Nr 2/3a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 3239/26.
Uchwała Nr 2/3b/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3239/27.
Uchwała Nr 2/4/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Krasińskiego w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 2/5/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie przejęcia nieruchomości.
Uchwała Nr 3/5a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2196/3.
Uchwała Nr 4/6/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal użytkowy nr 4 położony w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 300/10000 części działki nr 2678/1 przypadającej na ten lokal Marianowi i Halinie małżonkom Mokrzyckim.
Uchwała Nr 4/7/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie dofinansowania zakupu niezbędnych do badań urządzeń i aparatury w celu dokonywania przeglądu opryskiwaczy.
Uchwała Nr 4/8/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała Nr 5/9/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na I kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 7/10/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 7/11/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 7/12/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie dofinansowania zakupu przez rolników materiału siewnego w okresie wiosenno-jesiennym 2001.
Uchwała Nr 7/13/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 7/14/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Parkowej.
Uchwała Nr 7/16/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie.
Uchwała Nr 7/18a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 9/21/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała Nr 9/22/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 maraca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego.
Uchwała Nr 10/25/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/26/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/27/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 10/28/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 10/29/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze Boczna Mazury.
Uchwała Nr 10/30/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części działki nr 661/3 o pow. ok. 3,5 ha.
Uchwała Nr 10/31/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty gminy miejskiej w Lubaczowie użytkowane na cele handlowe, usługowe i inne użytkowane nierolniczo.
Uchwała Nr 10/32/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia rocznych czynszów dzierżawnych za grunty Gminy Miejskiej użytkowanych rolniczo.
Uchwała Nr 11/33/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 11/34/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 13/37/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 13/38/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 13/39/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 13/40/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2001 rok.
Uchwała Nr 13/41/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała Nr 13/42/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego.
Uchwała Nr 13/43/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 23 na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 13/44/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała Nr 13/45/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.
Uchwała Nr 13/45a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3528/2 i 3528/3 o łącznej powierzchni 0,0381 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (dawniej STW).
Uchwała Nr 14/46/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Norwida.
Uchwała Nr 15/49/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 15/50/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 15/52/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 16/53/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr 13/39/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 18/55/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 19/56,57,58/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia kandydatów na nabywców i sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 19/59/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 20/59/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 21/62/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/64/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/65/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/65a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek na osiedlu Mazury II w Lubaczowie.
Uchwała Nr 22/67/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość lokalową położoną w Lubaczowie przy ul. Rynek 18, 19, 20 (dawniej GREEN BAR).
Uchwała Nr 23/68/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie odwołania kierownika Żłobka Dziennego.
Uchwała Nr 23/68/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie odwołania kierownika Żłobka Dziennego.
Uchwała Nr 23/69/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Przedszkoli Publicznych.
Uchwała Nr 23/70/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na III kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 23/71/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie: dostosowania układu wykonawczego budżetu Miasta Lubaczowa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Uchwała Nr 23/72/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 23/73/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części działki nr 1894.
Uchwała Nr 23/74/2001-10-10 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2678/1.
Uchwała Nr 23/76/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 5521/2 na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej.
Uchwała Nr 24/77/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 24/77a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 24/78/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad przyłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci sanitarnej.
Uchwała Nr 24/79/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Armii Krajowej.
Uchwała Nr 24/80/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy zapleczu oś. Słowackiego.
Uchwała Nr 24/81/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 24/82/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia P. Lucynie Kruk pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 26/83/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2001 r.
Uchwała Nr 26/84/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 26/85/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na 2002 rok w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 26/86/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 27/87/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 27/88/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr 28/89/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała Nr 28/90/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Folwarki w Lubaczowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Mickiewicza w Lubaczowie”.
Uchwała Nr 28/91/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadań modernizacyjnych dróg gminnych w Lubaczowie.
Uchwała Nr 28/92/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa kolektora sanitarnego Ostrowiec-Mazury w Lubaczowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Kościuszki w Lubaczowie”.
Uchwała Nr 28/93/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 28/94/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 29/95/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego.
Uchwała Nr 29/95a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr 5097/3 i 5097/4 o łącznym obszarze 0,9595 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Abp Baziaka. Działki położone są w terenach zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula”.
Uchwała Nr 29/96/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul zaplecze ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 30/97/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 30/98/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 30/99/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 31/100/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej na osiedlu zabudowy jednorodzinnej.
Uchwała Nr 32/101/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 32/102/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zawarcia umów najmu w trybie bezprzetargowym na lokale znajdujące się w budynku przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 33/103/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/104/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/105/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/106/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/107/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na lokale położone w Lubaczowie przy ul. Rynek 18-19 (po WOPR i KPN).
Uchwała Nr 35/108/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Świętej Anny.
Uchwała Nr 35/108a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3.
Uchwała Nr 36/109/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 36/110/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż części działki nr 2550.
Uchwała Nr 36/110a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 36/112/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 10 na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 38/113/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 38/114/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 38/115/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/116/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.
Uchwała Nr 39/117/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/118/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/119/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/120/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu wieczystego użytkowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie na działki nr 5183/23 i 5183/28 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/121/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu wieczystego użytkowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie na działkę nr 4910/2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/122/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie nabycia działki nr 5183/29 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 40/123/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała Nr 40/124/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze Jana III Sobieskiego.
Uchwała Nr 40/125/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 2551/4.
Uchwała Nr 40/126/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 40/127/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5598.
Uchwała Nr 41/129/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski.
Uchwała Nr 41/130/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Mazury.
Uchwała Nr 42/131/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 43/132/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 43/133/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 43/134/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 43/135/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2299/15 o powierzchni 135 m2.
Uchwała Nr 43/136/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 43/137/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zamiany działki nr 3005/3 o powierzchni 0,0406ha na działkę o nr 3575/20 o powierzchni 0,0753ha.
Uchwała Nr 43/138/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pani Lucynie Kruk stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 44/139/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 44/140/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
 
Uchwała Nr 46/124/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 46/123/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 46/122/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Edwarda Gotowskiego.
Uchwała Nr 45/121/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 45/120/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 2696/4 i 2697/3 na współwłasność małżonków: Józef i Czesława Dopko oraz małżonków Piotr i Danuta Tokarczyk.
Uchwała Nr 44/119/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 3823/5.
Uchwała Nr 44/118/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 44/117/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w żłobku dziennym.
Uchwała Nr 42/116a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 42/116/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 42/115/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 42/114/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.
Uchwała Nr 42/113/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/112/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/111/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/110/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 40/109/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 40/108/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 39/107/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/106/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/105/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/102/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 18, 19 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/101/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 18 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj. Pani Krystyny Majewskiej i Pani Jadwigi Juszyńskiej.
Uchwała Nr 39/100/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 a w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Bogumiała Pilawy.
Uchwała Nr 38/99/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 38/98/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3823/5 o powierzchni 217 m2.
Uchwała Nr 38/97/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 37/96/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 37/95/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na IV kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 35/94/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 października 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Lubaczowie.
Uchwała Nr 34/93/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 4365 o powierzchni 500 m2.
Uchwała Nr 34/92/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 34/91/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 34/90/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 33/89/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr ew. 2520/2.
Uchwała Nr 33/88/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/3 o powierzchni 75 m2.
Uchwała Nr 33/87/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu wydzielonego z działki nr 2696 po podziale geodezyjnym na rzecz Pana Józefa Dopko zam. Dąbków 25.
Uchwała Nr 33/86/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul. Kościuszki 9 w Lubaczowie na działce powstałej z podziału działki nr 2696 i 2697 na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Piotra Tokarczyka- PPUH "HALNY".
Uchwała Nr 33/85/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłaty za świadczone usługi transportowe przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Uchwała Nr 32/84/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 32/83/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2388/4 i części działki nr 5102/7 po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 32/82/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na terenie miasta Lubaczowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
Uchwała Nr 32/81/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 31/80/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2978/35 o powierzchni 0,0127 ha.
Uchwała Nr 31/79/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/78/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3820/6.
Uchwała Nr 30/77/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 30/76/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 30/75/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2001 r. w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 30/74/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/73/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/72/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 29/71/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4361 o powierzchni 525 m2.
Uchwała Nr 29/70/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2000 r.
Uchwała Nr 29/69/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania I piętra w budynku Przychodni Rejonowej w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1, na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
Uchwała Nr 28/68/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 27/66a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego części działki nr 2127/4 po podziale geodezyjnym..
Uchwała Nr 28/67/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Rynek 18, 19 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj.: Pana Zdzisława Felkela, Pana Kazimierza Juszyńskiego, Pana Józefa Misztala, Pana Bogdana Pęcaka i Pani Janiny Bartoszko.
Uchwała Nr 27/66/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego części działki nr 5246 po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 27/65/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4367 o powierzchni 500 m2.
Uchwała Nr 27/64/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 26/63a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Tadeusza Bukowskiego.
Uchwała Nr 26/62a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2559/3 o powierzchni 0.0110.
Uchwała Nr 26/62/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Uchwała Nr 25/60/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2685/4 o powierzchni 0.0167 ha w udziale wynoszącym 4189/10.000 części.
Uchwała Nr 25/59/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2685/4 o powierzchni 0.0167 ha w udziale wynoszącym 5811/10000 części.
Uchwała Nr 24/57/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowego położonego przy ul. rynek 1 w Lubaczowie oznaczonej jako działka nr 2674/2 na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Spółki Cywilnej "LUBEX" : Pan Zbigniew Słotwiński, Pani Marzena Konieczny, Pan Henryk Konieczny i Pan Artur Stanisław Słotwiński.
Uchwała Nr 23/56b/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 23/56a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1357/1 o pow. 120 m2.
Uchwała Nr 23/56/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/55a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedażny lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 23/55/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/54/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/53/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/45/2000 zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/52/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 21/51/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 21/50/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 20/49/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2667/2 o powierzchni 20 m2.
Uchwała Nr 20/48/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 19/46a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3869 o powierzchni 0.1580 ha.
Uchwała Nr 19/46/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 17/44c/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie organizacji doradztwa programowo-metodycznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała Nr 17/44b/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3820.
Uchwała Nr 17/44a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonej części działki Nr 4457 na zapleczu ul. Niemirowskiej.
Uchwała Nr 17/44/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała Nr 17/43/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 16/42/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zmiany działki rolnej nr 2051/4 o pow. 591 m2 za część działki nr 2056/5 o pow. ok. 2 arów.
Uchwała Nr 16/41/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 15/40/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 15/39/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 14/38/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wykupienia części działki nr 4668/1pod urządzenie drogi na osiedlu Mazury po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 14/37/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 14/36/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 14/35/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa Nr. 5517/1.
Uchwała Nr 14/34/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż części działki nr 2978/33.
Uchwała Nr 14/33/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż konstrukcji wiaty metalowej.
Uchwała Nr 14/32/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3575/45 o pow. 145 m2 na rzecz Pana Bartoszko Bolesław zam. Lubaczów ul. 3-go Maja 30.
Uchwała Nr 14/31/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 16 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj. Pani Renaty Niemczyckiej i Pani Katarzyny Sawickiej.
Uchwała Nr 14/30/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 14/29/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmianyw harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 14/28/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 14/27/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 13/26/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie obnizenia ceny wywoławczej na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej Nr 5244 i 2127/3 o łącznej pow 628 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Obrońców Lubaczowa.
Uchwała Nr 13/25/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży działki nr 4440/2 w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr 12/23/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/22/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pani Stanisławy Pałczak, zam. Lubaczów, ul. Słowackiego 32/14 .
Uchwała Nr 11/21/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/20/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/19/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 9/18/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki w części nr 2394 na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej.
Uchwała Nr 7/17/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 7/16/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie dofinansowania zakupu przez rolników materiału siewnego w okresie wiosna-jesień 2000 r.
Uchwała Nr 6/15a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 6/15/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zakładów budżetowych na 2000 rok.
Uchwała Nr 6/14/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 5/13/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zarejestrowania w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej domeny o nazwie "Lubaczów".
Uchwała Nr 5/12/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5244 i 2127/3 o łącznej o powierzchni 628 m2.
Uchwała Nr 5/11/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2937/2 o pow. 0.0216 ha i o pow. 0.0037 ha na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów.
Uchwała Nr 5/10/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Tadeusza Kapci, zam. Lubaczów, ul. Słowackiego 30/5.
Uchwała Nr 5/9/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3400/1 o pow. 54 m2 na rzecz PP Wróbel Stanisław i Władysława zam. Lubaczów ul. Kochanowskiego 16.
Uchwała Nr 5/8/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3400/3 o pow. 54 m2 na rzecz PP Sęga Kazimierz i Teresa zam. Lubaczów ul. Kochanowskiego 18.
Uchwała Nr 5/7/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 3/5/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży piwnicy i komórki na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Jerzego Zdeba zam. Lubaczów, ul. Krótka2.
Uchwała Nr 1/3/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5244 i 2127/3 o łącznej wartości 628 m2.
Uchwała Nr 1/2/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2978/26 o pow. 18 m2, położoną przy ulicy Krasińskiego.
Uchwała Nr 1/1/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na I kwartał 2000 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Zwierzyńska; Sekretarz Miasta; sekretarz (at) um.lubaczow.pl
 • opublikował: Maciej Kobiałka
  data publikacji: 2020-03-26 12:38
 • zmodyfikował: Maciej Kobiałka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:29

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-26 12:41 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-26 12:44 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-26 12:46 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-26 12:50 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-26 16:14 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-26 18:51 przez Maciej Kobiałka
 • zmieniono 2020-03-30 09:29 przez Maciej Kobiałka

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-11 22:17:56